/ Home / FAQ / CE markering  

Sportartikelen en CE-markering

Vraag Wij laten sportartikelen, die onder andere vallen onder de EU richtlijnen
in het verre oosten produceren om ze vervolgens op de Europese markt af te
zetten. Onlangs kreeg ik een klacht binnen van de Belgische overheid dat ons
product niet voldeed aan de norm EN 471. Dit wordt door ons ook niet geclaimd.
Wel is een CE markering aangebracht. Het product brengt, naar onze informatie,
geen gevaar met zich mee voor de gebruiker. Wij zijn toch niet verplicht ons
te houden aan de geharmoniseerde norm EN 471? Wel moeten we voldoen aan de richtlijn maar niet aan de norm. Naar mijn idee is
het aanbrengen van enkel de CE markering een verwijzing naar het voldoen aan de
richtlijn voldoende. Voor het aangeven dat en product voldoet aan een norm moet
het normnummer toegevoegd worden. Hoe kan een overheidsinstelling dan toch een
product keuren aan de hand van de norm en mij vertellen dat er een reden tot
vermoeden van onveiligheid bestaat?Antwoord
U heeft de zaak goed door. Richtlijnen moeten, normen mogen. Wel is het zo dat
je niet zomaar alles mag leveren. De artikelen moeten wel aan bepaalde eisen
voldoen. In principe is het zo dat als er een klacht is, de rechter uit gaat
van de bestaande normen. Als er geen normen zijn, of je andere oplossingen hebt
gevonden, moet je wel kunnen aantonen dat deze ook tot een goede oplossing
leiden.

De EN 471 gaat over keuringseisen voor waarschuwingskleding met hoge
zichtbaarheid voor professioneel gebruik Jullie leveren sportartikelen. Dit
zijn in principe geen producten voor professioneel gebruik. Sport is voor
nagenoeg alle beoefenaars een hobby. Indien je dit aan professionele
sportbeoefenaars te koop aanbiedt, dan zou het theoretisch kunnen zijn dat je
ook aan deze norm zou kunnen voldoen.

Waardoor is er een misverstand?
De richtlijn heeft betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen.
Een citaat uit de richtlijntekst: Overwegende dat met de in deze richtlijn
gegeven voorschriften voor het ontwerp en de seriefabricage van persoonlijke
beschermingsmiddelen, die met name van fundamenteel belang zijn bij het streven
naar een veiliger werkomgeving, niet wordt vooruitgelopen op de voorschriften
inzake het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de maatregelen ten
behoeve van de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de werkplek;
De richtlijn gaat dus over werkomgeving en de werkplek. Dat doet bij de
Belgische overheid het vermoeden rijzen dat jouw producten ook voor
professioneel werk gebruikt worden. Je mag immers alleen een CE markering op
basis van de genoemde richtlijn op het product zetten als het product ook
daadwerkelijk onder deze richtlijn valt. Even een formele conclusie: Door de CE
markering te gebruiken geef je aan dat de producten niet alleen als
sportartikelen worden gebruikt, maar ook in een professionele werkomgeving.
Daardoor neemt de Belgische overheid de norm als uitgangspunt in haar oordeel.
Zij verwachten dat als de norm niet wordt gehanteerd, er toch een
veiligheidsniveau wordt bereikt dat vergelijkbaar is met hetgeen op basis van
de norm kan worden verwacht. Dit op een vergelijkbare manier als een rechter
zal doen.

Ik weet niet over welke producten het gaat. Op jullie website staan
bijvoorbeeld jassen, handschoenen en laarzen. Deze producten zijn bedoeld zijn
om personen tegen het klimaat te beschermen. Daarom vallen zij niet onder de
richtlijn. Dus de eerste vraag is over welke producten gaat het?
Willem Verwoerd