/ Home / FAQ / CE markering  

Rolluiken en CE-markering

Vraag We horen allerlei tegenstrijdige berichten omtrent rolluiken of die een CE-markering moeten hebben of niet, en wie dat mag aanbrengen.


Antwoord
U vervaardigt elektronische besturingen voor rolluiken. U ontwerpt onderdelen
zelf en koopt componenten in. Met deze onderdelen heeft u te maken met de LVD
richtlijn voor zover de producten op 230V werken. Alle elektrische en
elektronische onderdelen moeten voldoen aan de eisen van de EMC richtlijn.
Een van de belangrijke zaken die bij richtlijnen zijn gewijzigd is dat een
bedrijf onder eigen verantwoording verklaart dat het product voldoet aan de
eisen van de richtlijnen waar dit product onder valt. De verplichte externe
keuring is voor de meeste producten vervallen. Alleen voor producten met een
hoog risico eisen richtlijnen soms een oordeel van een externe instantie. Dat
is voor uw product niet het geval.
Voor beide richtlijnen genoemde richtlijnen heeft de EU een zogenaamde
Guideline uitgegeven. In Euronorm is uitgebreid aandacht besteed aan de EMC
guideline. De Guideline voor de LVD is nagenoeg identiek aan de opzet van de
EMC richtlijn. Hierin wordt aangegeven hoe een ondernemer met relatief weinig
problemen kan voldoen aan de eisen van de betreffende richtlijnen.
Wat vragen de genoemde richtlijnen van u? U moet een TCD (Technisch Constructie
Dossier) hebben waarin u de zaken die de richtlijn eisen vastlegt. Dat zal bij
u bijvoorbeeld een verwijzing bevatten naar de verklaring van overeenstemming
die bij de gebruikte elektromotoren behoort. Het zal informatie over de
gebruikte elektronica bevatten. Een gemaakte risico analyse zal onderdeel
uitmaken van het dossier. Als u van mening bent da het dossier compleet is en
het product voldoet aan de eisen van de richtlijnen, dan plaatst u (onder eigen
verantwoording) de CE markering op het product.

U vermeldt in uw vraag twee richtlijnen, de LVD en de EMC richtlijnen. Een
rolluik valt echter ook onder de machine richtlijn. De eisen die daaruit
voortvloeien zijn marginaal, maar er moet wel aan worden voldaan.

Het is uiteraard niet verboden een externe instantie een oordeel te laten geven
over uw product. Dit is echter niet verplicht. Levert het u commercieel
voordeel op, dan adviseren wij dit te doen. Betekent deze inschakeling alleen
een extra kostenpost, dan adviseren wij dit niet te doen.

Met deze brief heb ik uw vraag afgehandeld. Zijn er echter nog zaken
onduidelijk dan hoor ik het graag van u.
Willem Verwoerd