/ Home / FAQ / CE markering  

CE-markering gewijzigde installatie

Vraag De besturing van een bestaande bunkerklepinstallatie/takel (welke niet aan de huidige CE eisen voldoet) wordt opgenomen in een nieuwe kast. Het oude plc programma wordt overgenomen in de nieuwe plc (geconverteerd). Hierbij komt dat er een uitbreiding geleverd wordt welke wel aan de huidige CE eisen voldoet, de besturing wordt in dezelfde nieuwe PLC/kast geplaatst. Van de bestaande bunkerkleppen wordt er één verplaatst (niet door ons) en op nieuwe lokatie weer aangesloten (regeltechnisch veranderd er niets). Moeten de bestaande bunkerkleppen (mechanisch/elektrisch) aangepast worden aan de huidig normen om een CE-markering af te kunnen geven? Kan er zo uberhaupt een CE-markering voor de nieuwe kast worden gegeven?Antwoord

Even een paar tips.

· De oude installatie moet minimaal (blijven) voldoen aan de wettelijke eisen die werden gesteld op het moment van in gebruik nemen. De regels rond de CE richtlijnen zijn en worden niet van toepassing op deze producten. Wel eisen de Europese ARBO richtlijnen (opgenomen in de ARBO wet) dat een werkgever veilige productiemiddelen aan zijn personeel ter beschikking stelt. Dat betekent dat u regelmatig moet kijken of de producten nog een veiligheidsniveau hebben dat op dit moment gebruikelijk is. Wel mag u bij bestaande producten op economische gronden besluiten minder ver gaande maatregelen te nemen dan u zou doen bij een nieuw product.

· Is het zeker dat het conversieprogramma correct convergeert, dan kan worden aangenomen dat het programma correct werkt. Is daar geen zekerheid over, dan adviseer ik u het programma te testen.

· Elektrische en elektronische componenten zullen een CE markering hebben.

· De nieuwe installatie is CE gemarkeerd of wordt met een verklaring van overeenstemming geleverd. Tezamen met de besturingskast zal dit deel van de installatie voldoen aan de wettelijke eisen zoals deze nu gelden.

· De oude installatie kan nooit in overeenstemming worden verklaard met de betreffende CE richtlijnen, tenzij u het product volledig identiek maakt aan het nieuwe product. Dat betekent dat u de oude producten vervangt door nieuwe producten. Dat is duidelijk uw intentie niet.

· Uitgaande van een oud en nieuw deel van de installatie moet u op de nieuwe installatie een II-A verklaring (machine richtlijn) afgeven. Voor de buitenstaander zal het niet altijd duidelijk zijn op welk deel van de installatie de verklaring betrekking heeft. Ik adviseer u in de verklaring van overeenstemming duidelijk aan te geven op welk deel de verklaring betrekking heeft. Tevens kan u aangeven dat op het tijdstip van afgifte de "oude installatie" voldoet aan de eisen die de ARBO wet op het moment van afgifte van de verklaring.

 

Log anders in op onze CE Tool, die loodst je er doorheen, zie tools.euronorm.netGo to tools.euronorm.netWillem Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl