/ Home / FAQ / CE markering  

Wat moet op het CE-logo allemaal opkomen?

Vraag Is men verplicht om bij een CE-gekeurd toestel het CE-logo in de handleiding weer te geven ? Indien het niet verplicht is en men doet het toch, volstaat het dan om enkel het CE-logo weer te geven of dienen er extra gegevens (bijvoorbeeld de vigerende normen) aan toegevoegd te worden ?Antwoord
De CE-markering moet op het product worden geplaatst. Je mag het ook in de gebruikershandleiding opnemen als extra, maar niet in plaats van... In de verklaring van overeenstemming kunnen de gebruikte normen worden genoemd. Aangezien het gebruik van normen in het kader van Europese richtlijnen vrijwillig is, hoeven die niet worden genoemd. Maar als het product voldoet aan de EMC richtlijn is dat alleen aan te tonen als het aan normen voldoet. Het roept dus wel vraagtekens op als je verklaart dat het product voldoet aan de EMC richtlijn en de EMC normen niet in de verklaring van overeenstemming worden genoemd. Mijn advies is altijd die normen te noemen waar het product aan voldoet en die een toegevoegde waarde hebben ik het kader van de richtlijnen.


Willem Verwoerd