/ Home / FAQ / CE markering  

Wie controleert de CE-markering?

Vraag Wie of wat controleert of een CE-markering wel echt een CE-markering is? En zo ja hoe controleren ze het dan? Komt dit in de praktijk ook voor of alleen als er iets fout gaat.Antwoord
In principe brengt een ondernemer onder eigen verantwoording de CE-markering aan. Alleen bij "gevaarlijke machines en producten" is er verplicht vooraf controle door een Notified body. Die checkt niet uw papierwinkel maar die testen het product. Verder worden er beperkt inspecties door de autoriteiten gehouden. Veelal zal echter alleen worden gecontroleerd na een ongeval. Een bedrijf mag / kan ook een klacht indienen over een product dat in haar ogen onterecht een CE-markering heeft gekregen.


Willem Verwoerd