/ Home / FAQ / CE markering  

Lampekappen en CE

Vraag Op dit moment ben ik bezig met het ontwerpen van verlichting (zowel kappen als staanders ) Ik werk voor de kappen met allerlei materialen ( stoffen , papier , parels , ... die ik behandel met een brandwerend produkt. Mag ik mijn lampen te koop aanbieden en aan welke voorwaarden dienen ze te voldoen ?Antwoord
Tot en met kappen gaat alles goed. Geen enkel probleem met de Europese
richtlijnen. Met staanders bedoel je de poot van de lamp waardoor de stroomdraad
gaat. Die moeten voldoen aan een Europese richlijn, de Laagspanningsrichtlijn). Voor jou een geluk dat de uitgegeven guide line van de
EU bepaald dat je mag werken volgens de formule CE CE = CE. Wat houdt dat in?
Je koopt een snoer met aangegoten stekker waarop een CE markering zit. Je koopt
een fitting waarop een CE markering zit. Je koppelt die twee aan elkaar op een
correcte manier. Je zorgt er voor dat als ik aan het snoer trek, ik de handel
niet uit elkaar trek. Dan is het product in overeenstemming met de Europese
richtlijn, je plakt er een CE sticker op en voegt een verklaring van
overeenstemming bij. Daarnaast doe je een risicoanalyse op basis waarvan je vaststelt wat er allemaal fout kan gaan, bijvoorbeeld de montage, als het een hanglamp is bijvoorbeeld. Je neemt die zaken op in de gebruiksaanwijzing. Dat lever je ook mee en dan kan het product de handel in.

Nu neem ik aan dat het technische gedeelte altijd al op die manier is gebeurd en
daar geen problemen zijn. Alleen de verklaring van overeenstemming kan je
volgende vraag zijn. Dus even een voorbeeldje. In ieder geval moet de fabrikant
(dus jij) te traceren zijn. Dat kan via de gegevens op jouw briefpapier. In de
verklaring komt te staan (dit is een suggestie die naar mijn idee overeenstemt
met de eisen die de richtlijn daaraan stelt). De cursieve teksten zijn
aanwijzingen die je moet verwijderen.


WIJ, je bedrijfsnaam

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

Lamp staander

Serienummer: _____________
Type: _____________
Bouwjaar: _____________
(in te vullen om te weten over welk product het gaat. Kijk wel wat nuttig is om
te vermelden. Is het bouwjaar zinvol of niet. Voegt het serienummer iets toe of
is het type alleen voldoende?)

In overeenstemming is met de bepalingen van de Laagspanningsrichtlijn
Datum: Directeur
(handtekening)


Succes en ik hoor wel van je als er nog zaken onduidelijk zijn

Willem Verwoerd