/ Home / FAQ / CE markering  

Taal addenda

Vraag Wij leveren een machine die bestaat uit componenten (pompen,
kleppen,...)en een elektrische sturing met eigen controller. Hierbij leveren wij
een operating manual in de taal van de klant waarin duidelijk de bediening van
de installatie en montagerichtlijnen beschreven staan. Als addendum leveren we
o.a. elektrische schema's (klant moet ter plaatse een aantal componenten
elektrisch aansluiten), montagerichtlijnen (tekening), ontwerpgegevens etc.
Moeten deze addenda ook in de taal van de klant zijn ? Wij gaan ervan uit dat in
het Engels in principe voldoende is.


Antwoord
Ik ga er vanuit dat jullie de goede weg bewandelen. Formeel leveren jullie
een machine. Ik zie het echter meer als een installatie, waar ook machines (of
halffabrikaten) deel van uit maken. Vanuit die optiek is julie (en mijn) visie
te verdedigen.Willem Verwoerd