/ Home / FAQ / CE markering  

Moeten Schokbrekers CE gemarkeerd worden?

Vraag Moeten schokbrekers voor tweewielige motorfietsen aan CE-richtlijnen voldoen? Zo ja aan welke?Antwoord
Er zijn maar een beperkt aantal richtlijnen op basis waarvan je een CE-markering op een product mag aanbrengen. Op alle andere producten is dat verboden, ook al vallen ze onder Europese richtlijnen. Zo worden schokbrekers die ook buiten de auto worden gebruikt wel CE gemarkeerd. Bij een motor moeten ze voldoen aan andere eisen. Op basis van die verschillen komt er geen CE op het product. Buiten de motor moet er een CE-markering op omdat anders de gebruiker niet kan zien dat het product in overeenstemming met de voor dat product geldende richtlijnen is. En dan wordt het product wel CE gemarkeerd als het ongewijzigd in de motor is gebruikt. Let op het product heeft dan wel een CE markering, het totale voertuig niet! Daarnaast zal je in de meegeleverde documentatie ook een opmerking vinden dat het product zowel gebruikt wordt bij bepaalde machines als bij een motor waarvoor het ook voldoet aan de algemene eisen op basis van de automotive richtlijn(en) voor het product.

Ga naar overzich Automotive Richtlijnen >>

Succes.

Willem Verwoerd