/ Home / FAQ / CE markering  

Opslag radioactief materiaal en CE-markering

Vraag Mag op een apparaat/machine dat wordt gebruikt om radioactief materiaal in op te slaan, en waarbij door een defect aan het apparaat radioactieve straling kan vrijkomen, een CE sticker geplakt worden. Het betreft een kluis met pneumatisch bediende deksels. Er wordt een EG verklaring meegeleverd waarop wordt verklaart dat wordt voldaan aan de: - EG laagspanningsrichtlijn (73 / 23 EEC) - EG elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn (89 / 336 / EEC) Is dit voldoende of moet er meer in de EG verklaring staan De machinerichtlijn is niet van toepassing ( i.v.m. radioactieve straling die kan vrijkomen), maar naar ik aanneem moeten er wel veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Aan welke richtlijn(en) moet deze machine voldoen?Antwoord
Je hebt in dat geval te maken met richtlijn 80/836/EUROTOM.

Dit is een HTML bestand waarin tabellen ontbreken. klik hier voor de versie met tabellen >>. Als je in de eerste zoekkolom bij het jaar 1980 in typt en bij het nummer 836 en daaronder richtlijn aanvinkt kom je bij het document. Daar is ook een pdf versie waar de tabellen wel in staan. Het laden kost alleen wat tijd.

Er zijn nog drie afgeleide richtlijnen met betrekking tot vervoer van radioactieve stoffen, de 92/3/Euratom (Transport) en de 96/46 EG en 96/87/EG inzake vervoer per spoor. Hier heb je naar mijn idee niet mee te maken, dus ik heb de links niet gegeven.

Het product moet aan de eisen van bovengenoemde EURATOM richtlijnen voldoen. Maar komt er geen CE-markering op het product. Toch kan het zijn dat het product wel een CE gemarkeerd moet worden, maar dat doe je dan als bijvoorbeeld de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn of andere CE richtlijnen van toepassing zijn op je product.

Inzake de praktische invulling van de richtlijn zul je gebruik moeten maken van EN normen. Die blijken echter maar in zeer beperkte mate aanwezig te zijn. Ik heb een aantal websites gevonden met informatie over normen en normatieve documenten. Met name de NVN documenten kunne je een houvast geven. Alleen zal je bij het gebruik daarvan na moeten gaan in hoeverre de eisen worden gedekt door eisen in het buitenland.

- EN ISO/IEC 17025 (acreditatie)
- NVN 5699, 5693, 5623, 5621, 5622, 5627, 5646 en andere
- Leidraad normen per thema
- Analyseboek 2004 inzake RIZA laboratoria van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (pdf)

Veels succes en als je nog vragen hebt hoor ik het wel.

Willem Verwoerd