/ Home / FAQ / CE markering  

CE-markering en faillissement

Vraag Graag zou ik uw advies en mening ontvangen betreffende de volgende
situatie: Een Nederlands bedrijf (hoofdaannemer) levert een installatie aan een bedrijf binnen de EU. Gedurende de inbedrijfstelling gaat de hoofdaannemer failliet. De eindgebruiker wil de installatie gaan gebruiken en treft een regeling met de curator waardoor deze de eigenaar van de machine worden. Echter er is nog geen CE verklaring afgegeven. Wat is in dit geval de te volgen procedure? Mag de eindgebruiker uberhaupt zonder CE verklaring de installatie gaan gebruiken? Het kan (naar mijn mening) nooit de bedoeling van de CE verklaring zijn dat de installatie niet inbedrijf genomen wordt enkel vanwege een jurische complicatie. De installatie is immers geheel volgens de CE richtlijn ontworpen.Antwoord
De CE-markering moet worden aangebracht door het bedrijf dat het product in de handel brengt of voor het eerst in gebruik stelt. Er is dus wat mij betreft geen enkele onduidelijkheid. Het product is welliswaar verkocht, maar de eigendoms overdracht heeft nog niet plaats gevonden. Dus er zit nog geen CE-markering op. Jullie stellen het in gebruik. Jullie moeten dus een CE markering op het product aanbrengen. Dat kan je doen, vertrouwend op de blauwe ogen van de failliete ondernemer, of je kan in de overeenkomst met de curator naast het product ook het bijbehorende CE dossier (en gebruiksaanwijzing) ter beschikking zien te krijgen. Zijn deze stukken nog niet opgesteld, dan moet je kijken of je van vergelijkbare producten die gegevens kan krijgen. Die kan je dan gebruiken als basis voor het TCD (Technisch Constructie Dossier) dat jij wordt geacht in je bezit te hebben. Veelal kun je die gegevens één op één overnemen.Willem Verwoerd