/ Home / FAQ / CE markering  

Vallen zaklampen onder CE-markering?

Vraag Moeten zaklampen die werken op batterijen voorzien zijn van een CE-markering?Antwoord
Je kunt dit antwoord vinden in de richtlijnen. Zo zou je kunnen denken dat de zaklamp onder de Laagspanningsrichtlijn kan vallen. Zie hieronder het artikel 1 en de bijlage II van deze richtlijn. In artikel 1 lees je dat de spanningsgrens tussen 50 Volt en 1.000 Volt (wisselspanning) ligt en tussen 75 en 1.500 Volt gelijkspanning. Volgens dit artikel valt de zaklamp er niet onder. Tenminste ik ga er vanuit dat de zaklamp niet met 75 V of hoger wordt gevoed. Voorts kijk je in bijlage II (daar wordt in dat artikel 1 immers naar verwezen) en ook daar kom je geen zaklampen of iets in die richting tegen.

Dit korte zoekwerk resulteert dus in een 100% nee. De zaklamp valt niet onder de laagspanningsrichtlijn en ook niet onder de EMC-richtlijn. Dus valt het product niet onder de CE-markering.

Zie in de rubriek 'wetten en normen' de wetteksten.Willem Verwoerd en Richard Winter