/ Home / FAQ / CE markering  

Moet er op een sportkruiser CE staan?

Vraag Een sportkruiser uit 1998 heeft een CE-markering op zijn boot.Is dit voldoende of hoort daar een schriftelijke verklaring bij te zitten. Het schip wordt door verkocht en de nieuwe eigenaar wil daar een CE-verklaring bij hebben.Antwoord
Een CE-markering is voor de gebruiker het teken dat het product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen. Mochten er ooit problemen ontstaan of de sportkruiser voldoet aan deze richtlijnen, dan kan iemand, een persoon en/of bedrijf, aansprakelijk worden gesteld. Dat is in dit geval de persoon of het bedrijf dat de verklaring van overeenstemming heeft getekend. De juridische basis voor een claim is de handtekening onder de verklaring. Deze verklaring is onverbrekelijk verbonden aan het product. De eis van de klant is dus volkomen terecht.Willem Verwoerd