/ Home / FAQ / CE markering  

Twee bedrijven en één CE-markering

Vraag Als de ontwerper en de producent van een product twee verschillende firma's zijn wie is dan verantwoordelijk voor de CE certificering van het product. M.a.w. wie tekent voor de conformiteitsverklaring? Is ook vastgelegd wie, of op welk nivo, in een bedrijf een conformiteitsverklaring moet/mag tekenen.



Antwoord
Op zich een simpel antwoord; degene die het totaal ontwerp kan overzien en het volledig aan kan laten passen. Dat betekent in principe de hoofdaannemer. Vaak is het echter zo dat een bedrijf aspect A bij de firma X uitbesteed en aspect B bij de firma Y. In dat geval is de opdrachtgever degene die het totaal kan overzien en zal hij zorg moeten dragen voor de CE markering. Dat betekent dat hij ook een van de anderen geen opdracht kan geven de CE markering aan te brengen.

Ook al vervul jij de rol van hoofdaannemer betekent het nog niet dat jij de CE markering aan kan / moet brengen. Je moet wel de vrijheid hebben het ontwerp zo te maken dat jij achter het totaal kan staan. Als jij vindt dat er maatregelen nodig zijn, maar er is geen geld voor om die uit te voeren, dan blijven noodzakelijke maatregelen achhterwege. In dat geval kan jij ook geen CE markering op het product aanbrengen. Immers het product voldoet in jouw ogen niet aan de minimale eisen met betrekking tot veiligheid.

Een conformiteitsverklaring wordt getekend door iemand in het bedrijf die tekeningsbevoegdheid heeft. Het is een juridisch contract. Het bedrijf verklaart dat het product of dienst voldoet aan de voor dat product geldende richtlijnen. daar kan het bedrijf juridisch op aangesproken worden vandaar deze eisen.

Succes. Heb je nog vragen, dan hoor ik het wel.



Willem Verwoerd www.Syntens.nlGo to www.Syntens.nl