/ Home / FAQ / CE markering  

Import uit China

Vraag
Wij willen zaklantaarns importeren uit China. Ze werken op zonne-energie. In hoeverre is het noodzakelijk dat er een CE-markering op zit? En zitten er nog andere haken en ogen aan?Antwoord
Hierop is de EMC richtlijn van toepassing en moet het CE hebben.
Omdat je het product van buiten de EU in de EU op de markt brengt zijn jullie in juridische zin fabrikant en dus volledig verantwoordelijk voor de CE. Klopt dat niet, dan hebben jullie een probleem.

Het is dus wel zaak zoveel mogelijk informatie zoals EMC testrapporten van de fabrikant in China op te vragen want daaraan kun je zien in hoeverre hij zijn huiswerk goed heeft gedaan.Willem Verwoerd