/ Home / FAQ / CE markering  

Reddingsparachutes en CE

Vraag Wij zijn bezig met de vertegenwoordiging van een - persoonlijke - rddingsparachute welke volgens de fabrikant is gekeurd volgens de onderstaande brichtgeving. Our products are all made to TSO standards in TSO rated facilities. All the components we use are military grade. Moeten wij voor deze producten ook nog een CE keuring aanvragen? En als dit zo is wat houdt dit dan voor ons in? (procedures en evt. kosten).


Antwoord
Militair en civiel zijn twee verschillende zaken. Een militaire goedkeuring betekent dat het aan militaire eisen voldoet. Militaire eisen zijn vaak anders dan civiele eisen. Soms zijn ze hoger, soms zijn ze lager.

Binnen Europa moeten de parachutes naar mijn idee voldoen aan de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Je zult de richtlijn er op na moeten lezen.
Het kan altijd zijn dat het product is uitgezonderd van deze richtlijn. Voor de richtlijntekst: zie
europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=nl&numdoc=31989L0686&model=guichettGo to europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=nl&numdoc=31989L0686&model=guichett

Ook op Eurnorm is meer informatie te vinden, waarbij ook links naar meer documenten van de EU www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1258Go to www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1258

Belangrijke vraag is waar je toeleverancier is gevestigd. Is dit binnen de EU, dan is hij producent en zal hij de CE markering op het product aan moeten brengen. Is dit in de USA, dan ben jij juridisch gezien de producent en moet jij voor de CE markering zorg dragen. De juridische verantwoordelijkheid ligt altijd bij degene die juridisch gezien als fabrikant wordt aangemerkt.

Wat er moeten gebeuren. De test resultaten zal je naast de eisen die voortvloeien uit de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen moeten leggen. Er zijn mogelijk ook bepalingen rond gebruikersinstructies die afwijkend zijn van militaire eisen. Daar moet aan worden voldaan. Ik neem aan dat de praktijk testen niet veel anders zijn dan die voor militair gebruik. Maar er zijn wel afwijkingen. Als de parachute eigenlijk bestemd is om niet te worden gebruikt, kunnen dan de vouwen e.d. op termijn geen zwakke plekken worden. Bij regelmatig gebruik vouw je binnen een bepaalde marge op andere plaatsen. Je kan visueel de conditie van de parachute regelmatig controleren (het opvouwen na gebruik). Dat zijn zaken die je mist als je het ding eigenlijk niet wil gebruiken. Dat zijn toch zaken waar je aandacht aan moet besteden als je het product CE markeert in het verlengde van de richtlijn persoonlijke becshermingsmiddelen.

Inzake kosten e.d. kan ik geen enkele inschatting maken. De grote vraag is of er extra testen nodig zijn of dat het alleen zaak is de aanwezige gegevens op een bepaalde manier te rangschikken e.d. zoals de richtlijn eist.

Mocht je toeleverancier in de USA zijn gevestigd, kijk dan de stukken over private label eens na in Euronorm. Vergelijkbare problemen en oplossingen heb je dan ook in de relatie met je toeleverancier. Dit omdat hij in Europa nooit voor de rechter te dagen is.Willem Verwoerd