/ Home / FAQ / CE markering  

Wie mag een CE-markering aanbrengen?

Vraag Wanneer een bedrijf zelf hulp-/arbeidsmiddelen ontwikkelt om daarmee het werk te vergemakkelijken, mag dit bedrijf dan ook zelf een CE-markering op deze middelen aanbrengen? Zo ja, is hiervoor een specifiek onderzoek noodzakelijk? De middelen waarop ik doel hebben te maken met hijs- en hefwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een kleine kraan om ramen te tillen en voorzetlepels voor een heftruck.
Indien het bedrijf niet zelf een CE-markering mag aanbrengen (indien noodzakelijk), welke instantie mag dit dan wel doen?Antwoord
De machine richtlijn geldt voor producten die binnen de EU voor het eerst in de handel worden gebracht of voor het eerst in gebruik worden gesteld. Dit laatste is op jouw product van toepassing. Jouw product valt dus onder de CE-markering.

Je zult moeten bekijken onder welke richtlijnen het product valt en je aan de eisen van die richtlijnen moeten houden. Vervolgens is het noodzakelijk een risico analyse uit te voeren. Vermoedelijk kom je met het genoemde product (mits de hijshoogte niet te groot is) uit bij de machine richtlijn, de EMC richtlijn en de LVD. Ga eens grasduinen op Euronorm. Ik heb daar ook een CE handleiding op geplaatst die je het nodige inzicht geeft. Heb je daarna nog vragen, dan hoor ik het wel.Willem Verwoerd