/ Home / FAQ / CE markering  

Moet een aannemer beglazing leveren volgens NEN 3569

Vraag Moet een aannemer dubbele beglazing leveren onder NEN 3569 ook al wordt hier niet naar verwezen in het bestek. De vraag kan ook breder worden gesteld, moeten leveranciers, aannemers, onderaannemers dubbele beglazing leveren volgens de NEN 3569. Ik dat dit onder CE viel?


Antwoord
Dubbel glas is een product dat onlosmakelijk wordt verbonden met een gebouw en moet dus aan de Bouwproductenverordening voldoen. Op basis daarvan moet het product CE gemarkeerd worden.

Hij moet dat glas dus met CE-markering leveren. Die NEN norm is een puur Nederlandse norm en heeft geen betekenis in de CE-markering. Bij de bouwproductenrichtlijn is een lijst met geharmoniseerde normen, d.w.z. normen die je mag toepassen. En daar kom je alleen maar Internationale of Europese normen tegen en zeker geen Nationale.

Lees bij EU Richtlijn maar eens verder op de Bouwproductenrichtlijn.

Het je nog vragen dan horen we het graag.Richard Winter