/ Home / FAQ / CE markering  

Meubels en CE-markering

Vraag Als beginnend bedrijf wil ik meubels verkopen en voorzien van elektrische verlichting, eigen printplaten ontwerpen met leds, etc. Hoe zit het nu met CE-certificering?


Antwoord
Meubels vallen niet onder een CE richtlijn. Hoogstens heb je te maken met Europese milieu richtlijnen die je bijvoorbeeld kunnen beperken in de keuze van lakken en dergelijke. Daar is het zaak van te voren goed te informeren bij de betreffende toeleverancier. Maar er komt geen CE markering op het product, tenzij er verlichting in zit. Dan moet uit de bijgeleverde verklaring van overeenstemming wel duidelijk blijken dat de CE markering slaat op de verlichting in het meubel.

Voor verlichting moet je voldoen aan de EMC en VEM (CE versie van de Laagspanningsrichtlijn). Zolang je uitsluitend werkt met ingekochte delen (snoer, stekkers, spots e.d.) mag je uitgaan van CE CE = CE. Dus werk zo veel als mogelijk met CE gemarkeerde (onder)delen. Voor 24V producten heb je alleen te maken met de EMC richtlijn. Voor 230V heb je te maken met de VEM en EMC richtlijn.

Niet alle delen die je inkoopt zullen een CE markering hebben. Als een 24V product geen EMC storing kan veroorzaken, mag er ook geen CE markering op worden geplaatst.
Op Eurnorm is met name voor de EMC richtlijn dit redelijk uitgewerkt (Guideline). Hetzelfde verhaal als beschreven voor de VEM geldt ook voor de EMC richtlijn.

Een eigen printplaat kan een probleem zijn. Ook daar is het advies, werk zo veel mogelijk met EMC gemarkeerde delen. Ik verwacht van jouw product niet snel EMC problemen. Volg de adviezen die in mijn CE Handleiding staan bij de EMC richtlijn. Laat eventueel een electronica man eens kijken naar je ontwerp.

Probeer met een piezo aansteker jouw product in storing te krijgen. Als dat niet lukt, dan denk ik dat je de gok kan wagen en de printplaat ook in overeenstemming kan verklaren met de EMC richtlijn. Dit zonder metingen uit te voeren. Een ondernemer verklaart namelijk onder eigen verantwoording dat zijn product voldoet aan bepaalde richtlijnen. Daarbij is het niet verplicht de EMC te meten.

Ga je de printplaten in grote hoeveelheden verkopen, dan denk ik dat het verstandig is toch eens te laten meten. Daar kan ik je eventueel een aantal goedkope wegen voor wijzen.

Mocht deze informatie onvoldoende zijn, neem dan even contact met me op.

Groeten en succes,

Willem Verwoerd