/ Home / FAQ / CE markering  

Hoe zit het met regels voor discotheekverlichting?

Vraag Onder welke catogorie valt discotheek verlichting, rookmachines,versterkers. Is dit laagspannings richtlijnen ? Gaarne had ik meer informatie waar we deze infomatie over de voorwaarden waar een produkt aan moet voldoen kunnen vinden.


Antwoord
Onder welke richtlijen deze producten vallen is afhankelijk hoe ze worden gemaakt. Lees een en ander eens na in onze CE handleidng. Daarin staat kort angegeven wat de kriteria zijn om onder een bepaalde richtlijn te vallen.

Je mag aannemen dat deze producten onder de laagspanningsrichtlijn vallen. Vrijwel altijd zit er wel een element in dat elektrisch schakelt en vonken kan veroorzaken. Dat is per definitie het geval bij motoren (behalve kortsluitanker motoren). Als er ook elektronica in zit is ook de EMC richtlijn van toepassing. Zitten er bewegende delen in, dan is ook de machine richtlijn van toepassing.

Kijk één en ander eens na en mail even als je nog vragen hebt.


Willem Verwoerd