/ Home / FAQ / CE markering  

Waarom staat er geen CE-markering op dit product?

Regelmatig krijgen we de vraag waarom en geen CE markering op een product staat. Veelal gaat het om eenvoudige producten zoals een monitor-arm, wagentjes die voortgeduwd kunnen worden en dat soort eenvoudige producten. De vragenstellers zijn meestal van mening dat de producten onder de Machine richtlijn vallen.Antwoord
Niet alle producten vallen onder CE. De CE markering mag alleen op een product worden aangebracht als het onder één of meer richtlijnen valt. Is dit het geval dan moet de CE markering op het product worden geplaatst. Voor bovengenoemde productengroepen is dit niet het geval. Er mag op deze producten geen CE markering worden geplaatst. Het plaatsen van de CE markering op dit product is een economisch delict en kan (zal) leiden tot juridische problemen.

Ing. Willem Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl