/ Home / FAQ / CE markering  

Oude machine nieuwe onderdelen
CE-markering

Vraag Binnen ons bedrijf gebruiken we een trekbank om aan ons geleverde producten te beproeven. Deze trekbank is circa 30 jaar oud. Het bestaat uit verschillende onderdelen, de trekkolom, een registratieunit, motor etc. Nu wordt de kolom vervangen. Deze nieuwe kolom wordt uiteraard met CE-markering geleverd. De vraag is het volgende:
Moet ik nu de gehele installatie van een CE markering laten voorzien, of is dat niet nodig en volstaat een risicoinvenatrisatie voor de machine?


Antwoord
Er lopen twee zaken door elkaar. Je hebt te maken met de ARBO wetgeving en de CE markering. Volgens de Arbowet moet de werkgever veilige productie- en arbeidsmiddelen ter beschikking stellen aan het personeel. En de fabrikant moet zorgen dat zijn producten, voorzover van toepassing aan de eisen van de CE markering voldoen.

Voor wat betreft de CE markering valt de nieuwe unit of aanpassing onder de
richtlijn. Daarnaast moeten alle zaken die worden beïnvloed aan de eisen van de
CE markering voldoen. Dus als de besturing wordt geïntegreerd in het bestaande
systeem, moet de totale besturing voldoen aan de CE eisen. Precies hetzelfde geldt voor de mechanische aansluitingen op het oude syteem.Willem Verwoerd www.Syntens.nlGo to www.Syntens.nl