/ Home / FAQ / CE markering  

Mixers en pompen
CE-markering

Vraag Als staigiare heb ik als opdracht gekregen het uitzoeken of de machines (pompen en mixers) die door ons bedrijf worden vervaardigd CE gecertificeerd moeten worden. De pompen en mixers die door ons geproduceerd worden, worden opgebouwd uit andere motoren, pompen, enz die al wel gecertificeerd zijn. Mijn vraag: moeten onze pompen en mixers in hun totaliteit CE gecertificeerd worden, of is het voldoende dat de machine in zijn totaliteit is opgebouwd uit CE gecertificeerde onderdelen? Mocht het zo zijn dat de pompen en mixers voor uitlevering aan de klant nog gecertificeerd moeten worden, hoe moet dat dan gebeuren en wie moeten dat doen?


Antwoord
Een CE certificering bestaat niet. Bij gevaarlijke machines (1 tot 2%) is het oordeel van een externe organisatie nodig (Notified body). Maar ook dat is geen certificering. De ondernemer moet, op eigen verantwoording, verklaren dat het product dat hij levert in overeenstemming is met de Europese richtlijnen. Bij een certificering zou de indruk kunnen ontstaan dat niet de producent verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voldoen aan de richtlijnen van het product, maar de certificerende instantie. Vandaar dat de EU hierin heel duidelijk is. Het is een markering. De fabrikant levert een product af dat bestaat uit drie elementen:
- Het product
- Een verklaring van overeenstemming (II-A voor jouw machines)
- De CE markering op de machine.

De CE markering betekent niets meer of minder dat de gebruiker van de machine in een oogopslag kan zien dat de fabrikant de machine heeft laten voldoen aan de minimum eisen van de richtlijnen waaronder deze machine valt.

Hopelijk heb je zo even voldoende antwoord op je vragen. Zijn er dingen onduidelijk, vragen en dergelijk, stuur me dan een mailtje.


Willem Verwoerd