/ Home / FAQ / CE markering  

Eisen aan bedombouw
eisen en keuringen

Geachte meneer Verwoerd,

Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal wat meer specifieke informatie geven over het product:
- Het gaat om een deel van de slaapkamer, namelijk de bedombouw (waaronder het nachtkastje).
- Het doel van de bedombouw is enerzijds het comfort verhogen van personen tussen 55 en 75 jaar en anderzijds het vergroten van de zelfstandigheid van de oudere oudere, die eventueel hulpbehoevend is. (Het is dus een soort meergroei-slaapkamer voor ouderen.) Voor de ouderen heeft het dus (denk ik) een medische functie en zou het onder de richtlijn medisch hulpmiddelen vallen.
- Verder kunner er in het meubel zaken worden geintegreerd zoals een contactdoos voor de elektrisch hulpmiddelen in de slaapkamer en een nachtlampje. Valt het dan onder de richtlijnen LVD en/of ECM?

Het product is verder niet nader gedefinieerd. Ik bevind me in de eerste fase van het ontwerpproject. Hopelijk kunt u op basis van bovenstaande info aangeven onder werke richtlijnen de bedombouw zou kunnen vallen en wie in dit geval de keuring moet doen.


Antwoord
De door jouw genoemde producten vallen niet onder een van de richtlijnen. Enige discussie kan ontstaan over de richtlijn medische hulpmiddelen. Hier spreekt men over het opheffen van de gevolgen van een ziekte of handicap. Nu hebben ouderen soms een wat hoger bed omdat ze minder makkelijk opstaan uit de normale bedden. Maar of dat nu onder een handicap te brengen is weet ik niet. Ik denk dat je er eenvoudig buiten kan blijven en moeite moet doen om onder een richtlijn te vallen.

Het integreren van bedlampjes, contactdozen en dergelijke is een grensgeval. Een wandcontactdoos in een meubel dat via een tweede stekker aan het lichtnet wordt gekoppeld is eigenlijk niet meer dan een stekkerdoos. Dat mag je als particulier ook doen. Gebeurt het industrieel matig, dan denk ik dat je er wel CE op moet zetten. Bovendien stelt dat niets voor. Je koopt een snoer met stekker (met CE markering) en monteert dit op de juiste wijze aan het stopcontact (met CE markering) en je verklaart op bassis van beide toegeleverde verklaringen dat het door jou gemaakt samenstel ook voldoet aan de LVD en geeft een verklaring af.

Het zelfde verhaal geldt voor een bedlampje. Met de EMC richtlijn krijg je alleen te maken als je praat over schakelende electronica. En dan komt hetzelfde verhaal als bij de LVD weer op de proppen.

Succes en als je nog vragen hebt, dan hoor ik het wel.


Willem Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl