/ Home / FAQ / CE markering  

Gebruik van rapport Notified Body door een handelaar?
FAQ

Een handelaar levert onder private label een machine. Hij wil de gegevens die de fabrikant, vermeld op Verklaring van Overeenstemming voor de machines die deze zelfstandig op de markt brengt, overnemen op zijn verklaring van overeenstemming. De vraag is of dit zomaar kan.

In de eerste plaats is het verstandig om de informatie over private label bij CE algemeen in Euronorm.net eens nalezen. Daar staan diverse zaken in die van belang zijn als een handelaar machines onder private label op de markt wil brengen.

In theorie moet het mogelijk zijn dat een Notified Body, zonder nader onderzoek, u een formele verklaring geeft dat uw product voldoet aan de eisen van de richtlijn. Alleen de fabrikant heeft moeten betalen voor dit onderzoek. Het is daarom zaak om, met toestemming van de fabrikant, dit te vragen aan de Notified Body. Deze instantie zou dan tegen een beperkte vergoeding u deze verklaring kunnen geven. Er kunnen echter wat voetangels in het gras zitten.

Afhankelijk van het product zou het kunnen zijn dat er toch meer geregeld moet worden als in eerste instantie wordt verondersteld. Dat een Notified Body wordt ingeschakeld betekent meestal dat er een verplicht oordeel van een onafhankelijke instantie in de richtlijn wordt geëist. Dat betekent ook dat er vaak aanvullende eisen gesteld worden. Dat kan per richtlijn verschillend zijn. Hierbij valt te denken aan zaken zoals:
* Een “recall procedure”;
* Een kwaliteitsysteem dat voldoet aan de eisen van de richtlijn;
* Specifieke eisen inzake controle van het eindproduct;
* Een “post marketing survelance”;
* Enzovoort.
De Notified Body moet ook op de een of andere manier er van worden overtuigd zijn dat de producten niet zijn of worden gemodificeerd door de handelaar.

Nogmaals, de fabrikant zal expliciet moeten verklaren dat zijn stukken voor uw product gelden en daar voor gebruikt mogen worden.

Zijn dit soort zaken geregeld, dan kan de Notified Body, met toestemming van de producent, zijn onderzoek en rapport als basis gebruiken voor zijn rapportage aan u. Dit zal in een formele brief aan u worden bevestigd, net zoals dit aan uw toeleverancier is bevestigd.

Een andere route is dat fabrikant en handelaar gezamenlijk het product ter keuring aanbieden bij een Notified Body. Onderling maken zij dan een afspraak over de verdeling van de kosten. De bedrijven kunnen voor de specifieke aspecten waar hun bedrijf aan moet voldoen een aanvullende opdracht geven aan de Notified Body. Op het moment dat beide onderzoeken met goed gevolg afgesloten zijn, krijgt ieder een eigen verklaring van de Notified Body.


Auteur: Ing. W. Verwoerd, Syntens Den Haag