/ Home / FAQ / CE markering  

Europese richtlijnen en scheepvaart
FAQ

Mijn bedrijf levert een ruime range van producten aan de scheepvaart. Hierbij moet worden gedacht van lieren tot radarsystemen. In hoeverre moet ik me iets aantrekken van de CE en andere Europese richtlijnen?

We maken onderscheid tussen de zeevaart en binnenvaart. De zeevaart heeft haar eigen regels en de geleverde machines en installaties hoeven niet te voldoen aan de eisen die Europese richtlijnen stellen. Wel moeten zij voldoen aan de internationale eisen die voor de zeevaart gelden. Bij de binnenvaart moeten alle geleverde machines, installaties en dergelijke voldoen aan de Europese richtlijnen die gelden voor deze producten. Ook moeten de machines voldoen aan de eisen die bijvoorbeeld de (Europese) Bijzondere richtlijn Arbeidsmiddellen stelt. Voor wat betreft aspecten uit de ARBO wetgeving die nog niet Europees zijn geregeld moet men zich houden aan de eisen van het land waarin het schip is geregistreerd.


Auteur: Ing. Willem Verwoerd