/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Speelgoedrichtlijn / Artikelen  

Speelgoed met CE-markering niet automatisch veilig

Speelgoed wordt nog te vaak ten onrechte voorzien van de CE. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de consument als de verantwoordelijke detailhandel en importeurs. Tot deze conclusie komen Richard Winter en Willem Verwoerd van www.Euronorm.net, dat is gespecialiseerd in CE-markering.


In de meeste gevallen moeten kinderen en hun ouders eerst zelf aan den lijve ondervinden dat bepaald speelgoed gevaarlijk is, alvorens het uit de handel wordt gehaald. Kinderen lopen het risico zich te verwonden als zij spelen met voorwerpen die ogenschijnlijk aan de CE-eisen voldoen, maar in werkelijkheid niet helemaal betrouwbaar zijn, aldus Verwoerd en Winter. De detailhandel en importeurs lopen hierdoor het risico door de klant aansprakelijk te worden gesteld voor ongelukken met speelgoed.


Een fabrikant is verplicht zijn speelgoed te maken conform de Europese Speelgoedrichtlijn. In deze richtlijn staan de veiligheids- en gezondheidseisen die worden gesteld aan speelgoed. Door een CE-markering aan te brengen op de speeltjes, wordt aangegeven dat is voldaan aan deze richtlijn. Speelgoed zonder dit teken mag niet worden verkocht. Toch ligt er veel speelgoed met CE-markering in de winkels dat niet aan de eisen voldoet. Volgens Winter is dit te wijten aan het feit dat er te weinig controle is. "Af en toe doet de voedsel en waren autoriteit een steekproef onder speelgoedwinkels. Maar helaas beschikt deze dienst over te weinig mankracht om al het speelgoed te voor dat het op de markt komt te controleren. Dat geldt ook voor het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor maak je van de consument de controle-post, want die ontdekt eventuele mankementen pas thuis".


Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks zo'n 60.000 baby's, peuters en kleuters naar het ziekenhuis moeten voor eerste hulp vanwege ongelukjes thuis met speelgoed. Een ander probleem is de onbekendheid rond de CE-eisen. Zo denken veel bedrijven dat de CE-markering een keurmerk is in plaats van een pakket minimum-eisen. Is het product voorzien van een CE-markering, dan weet de fabrikant niet welke bijbehorende informatie hij beschikbaar moet stellen voor de handel. Bovendien zijn de namen van instanties die zorg dragen voor de eventuele keuring van het speelgoed vaak niet bekend bij de bedrijven.


Om de huidige situatie te verbeteren, informeert Euronorm speelgoedfabrikanten en importeurs waarop zij moeten letten. "Wij ontwikkelen richtlijnen voor inkopers, zodat zij kunnen checken of een bepaald artikel aan de eisen voldoet". "Bovendien controleren wij of de 'verklaring van overeenstemming', waaruit blijkt dat fabrikant en importeur hebben gewerkt volgens de Speelgoedrichtlijn, juist is opgesteld”. "Dat is belangrijk met betrekking tot de aansprakelijkheid van de fabrikant. Voldoet een speeltje niet aan de CE-eisen, maar draagt het wel een markering, dan is in geval van ongelukken altijd de fabrikant (als deze in Europa gevestigd is, zo niet dan is de importeur) schuldig. Maar heeft de fabrikant uit voorzorg zijn speelgoed laten testen, dan maakt de rechter uit wiens schuld het is. Slimme fabrikanten en importeurs doen er dus goed aan speelgoed eerst te testen voordat zij het in de handel brengen. Hiermee kunnen de mogelijke kosten worden voorkomen, die schadeclaims en het uit de handel halen van een product met zich meebrengen."


Zeven normen voor een CE-markering
De normen waaraan speelgoed moet voldoen volgens de Speelgoedrichtlijn zijn onderverdeeld in zeven categorieën:
* De mechanische en fysische eigenschappen. Deze norm is van toepassing op alle soorten speelgoed. Er worden eisen gesteld ten aanzien van materialen en constructie.
* Brandbaarheid. Deze norm is alleen van toepassing op brandgevaarlijk speelgoed. Er worden eisen gesteld aan materiaal en brandbaarheid.
* Migratie van bepaalde elementen. Deze norm slaat op speelgoed waarvan kan worden aangenomen dat er tijdens het spelen mond-contact optreedt.
* Scheikundedozen. In deze norm zijn eisen vastgelegd voor de maximale hoeveelheden van een aantal stoffen en preparaten die worden gebruikt voor de dozen.
* Chemisch speelgoed anders dan scheikundedozen. In deze norm zijn eisen vastgelegd voor de maximale hoeveelheden van een aantal stoffen en preparaten die worden gebruikt in chemisch speelgoed anders dan scheikundedozen.
* Waarschuwingssymbool om de leeftijd aan te duiden. Deze norm bevat eisen rond het gebruik en de vorm van een waarschuwingssymbool om de leeftijd aan te duiden.
* Veiligheid van elektrisch speelgoed. Deze norm geldt voor speelgoed dat tenminste één functie heeft die afhankelijk is van elektriciteit.
Auteur: Ing. W. Verwoerd en drs. Richard Winter

gepubliceerd in Toys & Games