/ Belgie / *België / Codex  

Belgische wetgeving inzake welzijn op het werk

Momenteel is de belangrijkste wetgeving inzake het welzijn op het werk de welzijnswet zijn de uitvoeringsbesluiten die voor het merendeel in de Codex over het welzijn op het werk zijn ingevoerd. Die basiswet en de codex zijn belangrijker dan het “verouderde” ARAB dat op termijn zal verdwijnen als praktisch alle bepalingen ervan in de Codex zullen zijn opgenomen. Daarom zou het beter zijn om in de webpagina met die wet en de codex te beginnen in plaats van met het ARAB.

Het Federale Ministerie Tewerkstelling en Arbeid is van naam veranderd, het heet nu voluit Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op haar website vindt u diverse informatieve stukken over de van toepassing zijnde wetgeving. Zie een aantal links hieronder.

Welzijnswet, Codex en ARABMeer informatie:
www.werk.belgie.beGo to www.werk.belgie.be website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:; zie daar het thema Welzijn op het werk

www.BeSWIC.beGo to www.BeSWIC.be website van het Belgisch kenniscentrum over het welzijn op het werk (BeSWIC = Belgian Safe Work Information Centre)drs. Richard Winter met dank aan Freddy Van Den Berghe, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg