/ Home / FAQ / Arbo - VCA  

Wie mag heftruckbewijs verstrekken?

Vraag Ik las dat je voor het rijden op een heftruck een specifieke deskundigheid moet bezitten. Wat wordt verstaan onder specifieke deskundigheid? Is een officieel heftruckrijbewijs verplicht of kan specifieke deskundigheid op een andere manier worden aangetoond? Wie mag een heftruckrijbewijs verstrekken?Antwoord
Deskundigheid (Heftruck)
Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal zestien jaar zijn. (Let op: ook jeugdigen van zestien of zeventien jaar mogen dus transportmiddelen gebruiken en besturen, mits zij zodanig zijn geïnstrueerd en zodanig onder deskundig toezicht staan, dat de geïnventariseerde verhoogde risico's voor jeugdigen afdoende worden voorkomen).

Verder moeten betreffende werknemers met de bediening van het transportmiddel en de aard der werkzaamheden vertrouwd zijn en moeten zij bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en met het bedrijfsverkeersreglement. De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren. De wetgeving vereist hier een specifieke deskundigheid, waarbij de werkgever de inhoud en uitvoering van deze deskundigheid zelf mag invullen, maar daarvoor ook verantwoordelijk wordt gesteld.

In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld heftruckchauffeurs wordt geadviseerd een opleiding te laten volgen, maar ook een interne instructie behoort tot de mogelijkheden, mits dit kwalitatief voldoende is en zowel de inhoud als deelname zijn vastgelegd.

Een duidelijke schriftelijke instructie voor het gebruik van het transportwerktuig, de hefinrichting, bedieningsorganen, en periodieke controle en onderhoud, moeten daar uiteraard een onderdeel van vormen.


In het kader van een beroepsopleiding mogen jeugdigen slechts onder adequaat en deskundig toezicht hijs- en hefwerktuigen bedienen. Voor het rijden met zogenaamde 25 km-voertuigen op de openbare weg moeten jeugdigen beschikken over een zogenaamd trekkerrijbewijs.


Het verstrekking van een certificaat
Een ieder kan en mag een certificaat uitreiken als in het geval geen vakbekwaamheid is vereist.
De uitgever van een dergelijk certificaat moet zich wel realiseren dat het in geval van een incidentenonderzoek door een instantie moet hij wel dergelijk kunnen aantonnen dat de voorlichting en onderricht gedefinieerd is gewaarborgd.Richard Winter