0) { $Query = "select `mod` from $treeTable where ID=$itemID"; //echo $Query; $resultF = mysql_db_query($DB,$Query); $myrow = mysql_fetch_array($resultF); $read = 1; $pos=3; $wReadable = intval(substr($myrow["mod"],$pos,1)); if ($wReadable==0) { $strQuery = "SELECT folder.ID FROM folder INNER JOIN groups ON folder.grp = groups.ID INNER JOIN users_X_groups ON groups.ID = users_X_groups.GID INNER JOIN users ON users_X_groups.UID = users.ID WHERE users.name = '".$_SERVER['PHP_AUTH_USER']."' AND users.pwd = '".md5($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])."' AND folder.ID=".$itemID.";"; $resultF1 = mysql_db_query($DB,$strQuery); $myrow1 = mysql_fetch_array($resultF1); if (sizeof($myrow1)==0 || $myrow1["ID"]!=$_REQUEST["itemID"]) { $_SERVER['PHP_AUTH_USER']=""; $_SESSION["AUTH_USER"]=""; header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"'); header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'); die("Helaas, de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord klopt niet."); exit; } else { $_SESSION["AUTH_USER"] = $_SERVER['PHP_AUTH_USER']; } } } ?>

Informatie over advieswerk, cursussen en producten

Hieronder kunt u aangeven over welke cursussen en producten u informatie wenst te ontvangen. Wij sturen u dit per ommegaande toe. 

 

Inspectie arbeidsmiddelen en installaties

Cursus: Inspectie klimmaterieel (ladders, trappen, rolsteigers)
Cursus: Inspectie elektrische apparaten NEN 3140
Cursus: Inspectie magazijnstellingen 
Cursus: Inspectie kettingtakels, rateltakels en tirfors
Cursus: Inspectie hijsgereedschappen
Cursus: Inspectie van elektrische installaties volgens NEN 3140 / NEN 1010

 

NEN 1010, ATEX, NEN 3140, PED, PGS 15, TRA

Cursus: NEN 3140: instructie van het personeel
Cursus: NEN 1010: elektrische installatie
Cursus: PED Richtlijn / drukapparatuur
Cursus: ATEX 137 /zonering / implementatie
Cursus: PGS 15
Cursus: Richtlijn Bouwproducten
Cursus: TRA / Taak Risico Analyse
Basiscursus Elektrotechniek

 

Zorgsystemen

Cursus: Opzetten Arbozorgsysteem OSHAS 18001
Cursus: Opzetten Milieuzorgsysteem
Cursus: Opzetten Kwaliteitssysteem
Cursus: Opzetten veiligheidssysteem volgens VCA

 

Veilig werken met

Cursus: Veilig werken met de reach- en heftruck
Cursus: Veilig werken met de autolaadkraan
Cursus: Veilig werken met bovenloop- en mobiele kranen
Cursus: Veilig hijsen / aanslaan van lasten

 

CE-markering - risicoanalyse

Cursus: Machineveiligheid / risico analyse
Cursus: CE-markering

 

VCA

Cursus: Basisveiligheid VCA
Cursus: VOL VCA

 

Euronorm UP-DATE bijeenkomsten

UP-DATE bijeenkomsten Machineveiligheid
 

Begeleiding en advies

ATEX
CE-markering
EU Richtlijnen in de petrochemie
EU Richtlijnen / handhaving door Provincie en Gemeente
Opstellen gebruiksaanwijzing 

Contactpersoon:

man vrouw

Bedrijfsnaam:

Adres of Postbus:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres: