/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Algemene informatie  

Verschil Notified body en Competent body
algemeen

In de Europese richtlijnen (voor EMC, randapparatuur voor telecommunicatie) spelen aangewezen instanties (Notified body's), bevoegde instanties (Competent body's) en bevoegde autoriteiten (Competent authority’s) een belangrijke rol bij de beoordeling van de overeenstemming van producten. Maar wat is nu het verschil tussen deze instanties?

Het inschakelen van een Competent body is bij de EMC richtlijn gewenst wanneer de fabrikant bij het produceren geen geharmoniseerde normen heeft gebruikt of wanneer deze niet voor het betreffende product aanwezig zijn. In dit geval moet de Technisch constructiedossier-route worden gevolgd. De Competent body heeft als taak de fabrikant te helpen om de overeenstemming van zijn product met de EMC-richtlijn te beoordelen. Van zijn bevindingen geeft hij een document af, wat onderdeel uit gaat maken van het Technisch constructie dossier (TCD). Zij zijn dus verantwoordelijk voor het uitvaardigen van technische rapporten en certificaten. Een Competent body moet dus in staat worden geacht te kunnen meten (en oordelen) conform de betreffende richtlijn.

In het kader van de EMC richtlijn bestaat naast een Competent body ook een Notified body .
Een Notified body is een derde die door de overheid technisch bevoegd is verklaard en is aangewezen om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren. Een Notified body is een meestal een particuliere organisatie. De richtlijnen stellen echter eisen aan de bekwaamheid en onafhankelijkheid. Dit wordt getoetst door de Raad van Accreditatie opdat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan.
In principe geldt dat een producent zelf mag beoordelen of zijn product voldoet aan de eisen uit de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Dit wordt ook wel zelf certificering genoemd. Alleen producten met een verhoogd risico moeten worden gecontroleerd door een Notified body. Pas wanneer de fabrikant in het bezit is van het benodigde certificaat van de Notified body, mag de CE-markering worden aangebracht. Een Notified body is in principe uitsluitend een beoordelaar.

De meeste richtlijnen kennen uitsluitend Notified body's. Notified body's worden in het kader van de EMC-richtlijn alleen ingeschakeld om een EG-typeverklaring voor radio(zend)apparatuur af te geven. Ze kunnen daarbij zelf het testen op zich nemen of uitbesteden aan onafhankelijke testinstellingen.

Daarnaast bestaan de zogenaamde Competent authorities. Competent authorities worden vertegenwoordigd door nationale overheidsdiensten van de EER-lidstaten en zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de markt en producten die reeds in de handel zijn. Zij zijn dus belast met het uitvoeren van de marktcontrole. De controle van de markt is een taak van de overheid. Dit wordt uitgevoerd door inspectiediensten zoals onder andere de Keuringsdienst van Waren of de Arbeidsinspectie. Notified Body’s mogen nooit het toezicht op de markt uitoefenen.Auteur: Ing. W. Verwoerd met dank aan Ties Koning