/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Verpakkingsrichtlijn / Artikelen  

Convenant verpakkingen
algemeen

De EU richtlijn streeft naar harmonisering van de regelgeving op het gebied van verpakkingen in de lidstaten, De concurrentie positie van de verschillende lidstaten staat hierbij centraal. Alle lidstaten zijn verplicht wettelijke regelingen voor verpakkingen te treffen.
De richtlijn noemt zowel minimum- als maximum percentages voor terugwinning van en hergebruik van afval. De Nederlandse doelstellingen, zoals vastgelegd in het "Nederlands Convenant Verpakkingen" zijn hoger dan de EU eist (60% tegen een eis van 45%).


De doelstellingen moeten worden gehaald door:
* het beperken van het gebruik van verpakkingsmateriaal
* het zoveel mogelijk terugwinnen van materiaal en dit hergebruiken.

Nederland verwacht, als gevolg van een stortverbod voor dit soort afval, dat de terugwinning de 100% zal gaan benaderen en het hergebruik op ca 2/3 van de terugwinning uit zal komen. Mede om dit te bereiken zal een codesysteem voor verpakkingen worden ontwikkeld. Op basis van de code kan direct worden gezien wat de terugwinnings- en hergebruik mogelijkheden zijn.

Indien een bedrijf is aangesloten bij het convenant draagt de gehele verpakkingsketen draagt de verantwoording voor het realiseren van de in het convenant afgesproken doelstellingen. Levert u producten in zakjes in een kartonnen omverpakking, dan ben u verantwoordelijk voor de zakjes, terwijl de detailhandelaar verantwoordelijk is voor de verpakking. Het terugkrijgen van de zakjes is nagenoeg ondoenlijk. Voor dit product voldoet u niet aan de richtlijn. U zal op andere producten het verlies goed moeten maken. Bent u aangesloten bij het convenant dan kan u kijken naar het geheel van de verpakkingen die u levert, dus komt het hergebruik van de omverpakking wel op uw rekening. Daarnaast wordt u ook gevrijwaard van enkele administratieve verplichtingen die een vrij zware belasting voor een bedrijf vormen.Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl