Normen voor oogbescherming
normen

Dit overzicht is opgesteld op basis van gegevens welke in december 1996 in ons bezit waren. Indien een compleet overzicht noodzakelijk is, adviseren wij u contact op te nemen met het www.nen.nlGo to www.nen.nl

Van de normen zijn alleen gegeven de koptekst en de trefwoorden. In een aantal bibliotheken (o.a. van de Technische Universiteiten, Hogere Technische Scholen en het NEN) zijn de nomen in te zien. Dit is vaak aan te bevelen omdat normen, ondanks dat kopteksten een andere suggestie wekken, nogal een niet relevant blijken te zijn.


NEN-EN 165 (H) Oogbescherming, termen, definities
Veiligheidsglas, beveiligingsapparatuur, woordenlijst, terminologie, oogbeschermers

ISO 4007 Personal eye-protectors, vocabulary - bilinggual edition
Defines the principal terms used, These terms and their definitions conform to ISO 31/VI and CIE Publication 17. It states in the annex the spectral distribution of solar radiation energy (in the infra-red spectrum). This annex is not an integral part of the standard.
Accident prevention. definitions, eye protectors, eyeglasses, eye, filters (optical), goggles (safety), oculars, optical filters, protective clothing, safety devices, screens (protectors), shields, spectacles (eyeglasses), vocabulary, eye protectors

ISO 4856 Personal eye-protectors, synoptic tables of requirements for oculars and eye-protectors
Provides a survey of the requirements which have to be met by the various types as well as by the combination on them with the exception of filters as protectors against laser radiation, specifications of which are given in ISO 6161. Requirements to be met by the different types of oculars are given in table 1, requirements for frames and mounted oculars are given in table 2.
Accident prevention, eye protectors, eye, filters, goggles (safety), oculars, optical filters, protective clothing, specifications, surveys, tables (data)

NEN-EN 166 Oogbescherming, eisen
Veiligheidsglas, beveiligingsapparatuur, specificaties, oogbeschermers

ISO 4849 Personal eye -protectors, specifications (not equivalent to NEN-EN 166)
Deals with general considerations, such as: designation, classification, requirements applicable to all types, some particular requirements, sampling, identification. The transmittance requirements and methods of test for particular uses are given in the international standards listed in clause 3. Gives functional requirements for the various types used mainly in industry. Applies to all types used against various hazards which are likely to damage te eye or impair vision, with the exception of nuclear radiation, X-rasys, laser beams and low-temperature infra-red radiation
Accident prevention, classification, classification systems, designation, eye protectors, eyes, goggles (safety), protective clothing, safety devices. specifications, transmittance, classifications

NEN-EN 167 Oogbescherming, optische beproevingsmethoden (niet gelijk aan ISO 4854)
Beveiligingsapparatuur, optische eigenschappen, oogbeschermers

ISO 4854 Personal eye -protectors, optical test methods (not equivalent to NEN-EN 167)
Specifies the optical test methods the requerements for which are given in ISO 4849 to ISO 4853. The other test methods are given in ISO 4588. The following tests are described: test for refractive, astigmatic and prismatic powers, diffusion test, test for quality of material and surface, determination of transmittance. Annex A describes testing of unmounted oculairs. Annnexes B and C describes two other optional methods for prismatic power measurement.
Accident prevention, eye protectors, eyesglasses, eyes, goggles (safety), optical test, protective clothing, safety devices. spectacles testing, tests, eye protectors

NEN-EN 168 Oogbescherming, niet optische beproevingsmethoden
Beveiligingsapparatuur, beproeven, oogbeschermers

ISO 4855 Personal eye -protectors, optical test methods (not equivalent to NEN-EN 168)
Specifies the optical test methods the requerements for which are given in ISO 4849 to ISO 4853. The other test methods are given in ISO 4855. The following test are described: test for robusness of the protectors, test for stability at elevated temperature, test for resistance to ultraviolet radiation, test for ignition, test for resistance to corrosion, test for suitability for desinfection, test for resistance to high-speed particles, test for non-adherence of molten metal, test for resistance to penetration of hot solids, test for proof against chemical droplets, test for protection against dust and test for protection against gas.

NEN-EN 169 (H) Oogbescherming, filters voor lassen en aanverwante technieken, doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik (niet gelijk aan ISO 4850)
Veiligheidsglas, filters, lassen, beveiligingsapparatuur, oogbeschermers

ISO 4850 Personal eye-protectors for welding and related techniques, filters, utilisation and transmittance requirements (not equivalent to EN 169)
Specifies the numbering of and transmittance requirements for filters intended to protect operatives performing manual work involving welding, braze welding, arc gouging and thermal cutting. It also gives guidance on the selection and use of these filters. Optical test methods are the subject of ISO 4854. Non-optical test methods are the subject of ISO 4855.

NEN-EN 170 (H) Oogbescherming, ultravioletfilters, doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik (niet gelijk aan ISO 4851)
Veiligheidsglas, beveiligingsapparatuur, filters, ultraviolette straling, oogbeschermers.

ISO 4851 Personal eye-protectors, ultra-violet filters, utilisotion and transmittance requirements
Gives the numbering of and transmittance requirements for filters. It defines guidance and their selection and use. Optical test methode from the subject of ISO 4854. Non -optical test methods from the subject of ISO 4855. The symbol for filters includes a code number and the shade number corresponding to the filter. The determination of transmittance is described in clause S of ISO 4854

NEN-EN 171 (H) Oogbescherming, infrarood filters, doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik (niet gelijk aan ISO 4852).
Veiligheidsglas, beveiligingsapparatuur, filters, infraroodstraling, oogbeschermers

ISO 4852 Personal eye-protectors, infra-red filters, utilisation and transmittance requirements
Gives the numbering of and transmittance requirements for filters. It also defines guidance in their selection and use. Optical test methods form the subject of ISO 4854. Non-optical test methods form the subject of ISO 4855. The symbol for filters includes a code number of tranmittance is described in clause 5 of ISO 4854.

NEN-EN 172 (H) Oogbescherming, zonlichtfilters voor industrieel gebruik
Veiligheidsglas, filters, zonlicht, zonnebrillen, oogbeschermers

Pr NEN-EN 174/
Pr EN 174 Oogbescherming, skibrillen
Beveiligingsapparatuur, oogbeschermers, veiligheidsbrillen, ski-uitrusting, sportartikelen, beproeven, specificaties

Pr NEN-EN 175/
Pr EN 175 Persoonlijke bescherrmingsmiddelen, middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen
Beveiligingsapparatuur, oogbeschermers, lassen, veiligheid, merken, beproeven, specificaties, lashelmen.

NEN-EN 207 (H)/
Pr NEN-EN 207 Oogbescherming, filters en oogbeschermers tegen laserstraling
Filters, lasers, beveiligingsapparatuur, oogbeschermers, beproeven, merken, ogen, specificaties, gevaren door lichtstraling

ISO 6161 Peronal eye-protectors, filters and eye-protectors against laser radiation
This international standard specifies requirements for spectacle filters and protectors within the spectral region 0,2 to 1000 micron. The work represents a basic study for which a majority consenus was reached at the international level. To take account of new developments and knowledge relating to lasers a revison of this standard will be undertaken.

NEN-EN 208 (H)/
Pr NEN-EN 208 Oogbescherming, oogbeschermers voor instel-werkzaamheden aan lasers en lasersystemen (oogbeschermers voor laserinstelling)
Filters, lasers, beveiligingsapparatuur, oogbeschermers, veiligheidsglas, beproeven, merken, gevaren door lichtstraling, ogen

NEN-EN 379 (H) Oogbescherming, lasfilters met variabele beschermingsfactor of met twee beschermingsfactoren
Veiligheidsglas, beveiligingsapparatuur, oogbeschermers, veiligheidsglas, beproeven, merken, gevaren door lichtstraling, ogen

NEN-EN 967 Hoofdbeschermers voor ijshockeyspelers
Veiligheidshelmen, wintersportuitrusting, schaatsen, IJhockey-uitrusting, veiligheid, oogbeschermers, sport, beproeven

Pr NEN-EN 1731 Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven metaaldraad voor industrieel en niet-industrieel gebruik, voor bescherming tegen mechanische gevaren en/of hitte

Pr NEN-EN 1836 Oogbescherming - zonnebrillen en zonlichtfilters voor algemeen gebruik

Pr NEN-EN 1938 Oogbescherming - vizieren voor motoren en brommers
Toepassing van deze norm valt buiten richtlijn 89/686/eeg als gevolg van wijziging 93/95/EEG.

Pr NEN-EN 12254 Afscherming van werkplekken met lasers, veiligheidseisen en beproeving


Auteur: Ing. W. Verwoerd www.syntens.nlGo to www.syntens.nl