/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Veilig gebruik van klimmaterieel / Artikelen  

Onderhoud en opslag klimmaterieel

Onderhoud van draagbaar klimmaterieel moet gebeuren volgens de voorschriften.

Draagbaar klimmaterieel moet geregeld worden geïnspecteerd op gebreken zoals vervorming en slijtage.

Draagbaar klimmaterieel moet schoon en vrij van ongerechtigheden worden gehouden.

Draagbaar klimmaterieel van hout moet aan alle zijden ten minste eenmaal per jaar met een beschermd middel, dat noch ondoorzichtig noch dampdicht mag zijn, worden behandeld.

Draagbaar klimmaterieel van hout mag niet worden overgeverfd.

Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel moet worden vernietigd.

Draagbaar klimmaterieel moet zodanig worden opgeborgen, dat doorhangen wordt voorkomen.

Draagbaar klimmaterieel van hout moet in een koele en voldoende geventileerde ruimte worden opgeborgen.

Draagbaar klimmaterieel moet, tijdens vervoer over de weg, goed worden ondersteund en vastgezet.Auteur: Rene Bak, Hijs- en Hefconsult