/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Veilig gebruik van klimmaterieel / Artikelen  

Beklimming en gebruik

Draagbaar klimmaterieel moet altijd worden beklommen met het gezicht naar het klimmaterieel.

Draagbaar klimmaterieel mag uitsluitend worden beklommen, indien ten minste één hand beschikbaar is om vast te houden.

Draagbaar klimmaterieel zonder platform mag niet hoger worden beklommen dan tot op de vierde standplaats van bovenaf; de vrijstaande driedelige reformladder mag slechts tot het scharnierpunt worden beklommen.

Bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel mogen geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen worden gebruikt, en evenmin schoeisel met gladde, vervuilde of loshangende zolen.

Tijdens het verrichten van werkzaamheden moet altijd met beide voeten op sport, trede of platform worden gestaan.

Bij draagbaar klimmaterieel mag niet te ver opzij worden geleund.

Draagbaar klimmaterieel mag niet worden verplaatst terwijl erop wordt gestaan.

Niet-vrijstaand draagbaar klimmaterieel mag ten hoogste door 1 persoon tegelijk worden beklommen; beklimbare delen van vrijstaand draagbaar klimmaterieel mogen elk ten hoogste door 1 persoon tegelijk worden beklommen.

Draagbaar klimmaterieel van hout moet zo zijn opgesteld, dat tijdens de beklimming de borgpennen van de sporten voor de beklimmer zichtbaar zijn.Auteur: Rene Bak, Hijs- en Hefconsult