/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Veiligheidsborden / Signalering  

Wetteksten en signalering
Richtlijnen

Er zijn drie richtlijnen van belang voor de signalering van risico's. Dit betreft de Richtlijn Veiligheids- en/of Gezondheidssignalering op het werk, de Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

In nationale wetgeving van onder andere Nederland en Belgie zijn deze Europese richtlijnen opgenomen. De rode draad van de richtlijnen is dat de risico's zoveel mogelijk structureel worden opgelost, kan dit niet dan dient men de gebruiker te informeren door instructies, gebruiksaanwijzingen, stickers, borden en machineplaatjes.
Auteur: drs. Richard Winter met dank aan G-Tec