/ Home / Veilig werken en inspecties / Inspectie arbeidsmiddelen en installaties / Inspectie elektrische apparaten / Inleiding  

Frequentie van keuring elektrische apparaten
Inspectie elektrische apparaten en toestellen

Bepalen van de frequentie van inspectie elektrische apparaten en toestellen

De frequentie waarmee de elektrische arbeidsmiddelen moeten worden geinspecteerd moet per bedrijf worden vastgesteld. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische arbeidsmiddelen hangt af van:
- De frequentie van gebruik
- De deskundigheid van de gebruiker
- De omgeving
- De kans op beschadiging


Factor A; de frequentie van gebruik
Het elektrisch arbeidsmiddel wordt:

A1 Regelmatig of vaak gebruikt.
Wegingsfactor: 10

A2 Zelden gebruikt (minder dan 5 x per jaar).
Wegingsfactor: 0Factor B; de deskundigheid van de gebruikers
Het elektrisch arbeidsmiddel wordt:

B1 Uitsluitend door elektrotechnisch deskundigen gebruikt
Wegingsfactor: 0

B2 Niet uitsluitend door elektrotechnisch deskundigen gebruikt.
Wegingsfactor: 10Factor C; de omgeving
De omgeving waarin het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt is:

C1 Een niet industriële omgeving, schoon en droog, levert geen brand- of explosiegevaar op en is vrij van van transportmiddelen of zware materialen
Wegingsfactor: 0

C2 De omgeving waarin het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt is niet eenduidig vast te leggen, maar niet vergelijkbaar met een zware industriële omgeving of een omgeving waar wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen
Wegingsfactor: 10

C3 De omgeving waarin het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt kenmerkt zich als een zware industriële omgeving, een bouwplaats of als een omgeving waarin wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen.
Wegingsfactor: 15
Factor D; de kans op beschadiging
Tijdens het gebruik en in de perioden tussen het gebruik is de kans op beschadiging van het elektrisch arbeidsmiddel:


D1 Bijzonder klein, zoals bij een beschermd gelegd verlengsnoer of een PC in een kantooromgeving.
Wegingsfactor: 0

D2 Klein, maar reëel aanwezig, zoals bij elektrische arbeidsmiddelen in een kleine werkplaats of in een auto van een servicemonteur.
Wegingsfactor: 10

D3 Groot zoals op een scheepswerf.
Wegingsfactor: 15


Bepalen van de frequentie van de inspectie

De frequentie van de inspectie van arbeidsmiddelen wordt bepaald aan de hand van de som van de factoren A t/m D.
De inspectiefrequentie kan worden afgelezen in onderstaande grafiek.


Klik hier voor handige en bewerkbare inspectie-templates uit onze webshop

 Attached files:

frequentie apparaten.jpg