/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Laagspanningsrichtlijn / Artikelen  

Klasse indeling producten

Apparaten worden ingedeeld in een klasse. Deze klasse indeling hangt samen met de methode waarop veiligheid wordt verkregen. Dit is belangrijk om te kunnen ontwerpen en te beoordelen of het apparaat voldoet aan de elementaire veiligheidseisen.

Klasse 0
Hierbij wordt basisisolatie gebruikt ter voorkoming van elektrisch aanrakingsgevaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van aarding van metalen delen. Metalen delen worden geïsoleerd van spanning voerende delen. Voorbeeld hiervan is een schemerlamp.

Klasse 0I
Een apparaat met basisisolatie voorzien van een aardingsbevestiging doch met een netsnoer zonder aardingsader en een stekker zonder randaarde.

Klasse I
Een apparaat waarbij de bescherming tegen elektrisch aanrakingsgevaar niet alleen berust op basisisolatie maar ook op een additionele aarding van aanraakbare geleidende delen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine en computers.

Klasse II
Apparaten waarbij de bescherming tegen elektrisch aanrakingsgevaar niet alleen berust op basisisolatie maar op een additionele bescherming zoals dubbele isolatie of versterkte isolatie. Er is geen mogelijkheid tot aarding. Hierbij kan men denken aan elektrisch handgereedschap.

Klasse III
Apparaten waarbij de bescherming wordt verkregen door gebruik van Safety Extra Low Voltage (SELV). Hierbij valt te denken aan speelgoed en bubbelbaden.

SELV
Aanraakbare veilige spanning onder normale omstandigheden of na het optreden van een fout zoals een isolatiefout of een defect component. De spanning tussen aanraakbare componenten onderling of tussen componenten en aarde (chassis) moet dan kleiner zijn dan 42,4 V piek of 60 VDC.