/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Opbouw en keuren steigers

Het bouwen van steigers mag slechts worden opgedragen aan bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd.

Bij opdrachtomschrijving mag geen misverstand kunnen ontstaan over de afmetingen, zwaarte en doel van de steiger.
Bij het verstrekken van opdrachten moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de werkzaamheden, die door diverse vakrichtingen op de steiger moeten worden uitgevoerd.

Bij de bouw van speciale steigers of steigers met een hoogte van meer dan 30 meter kan door de Arbeidsinspectie en/of opdrachtgever de constructie in tekeningen en berekeningen worden verlangd.Controle
De steigerbouwer hangt tijdens de bouw van de steiger de plastic label "Stelling niet gebruiken" aan de steiger op een goed zichtbare plaats bij de toegang(en) tot de steiger.

Is de steiger gereed, dan vult de steigerbouwer de groene kaart in en geeft deze aan de coördinator.

Nadat coördinator de steiger heeft gecontroleerd en goedgekeurd, vult hij de groene kaart verder in en plaatst deze in de plastic label. De steiger is dan vrijgegeven voor gebruik.

De technische coördinatoren zijn gerechtigd stellingen te controleren, mits zij hierin zijn getraind.

Constateert men aan een steiger gebreken, waardoor de veiligheid in gevaar is, dan dient degene, die het gebrek heeft vastgesteld de groene kaart te verwijderen en in te leveren bij de coördinator.Gebruik van steigers
Steigers mogen alleen worden betreden en/of gebruikt indien deze zijn voorzien van een groene ingevulde kaart.

Veranderingen aan een steiger mogen slechts worden gedaan door de steigerbouwer in opdracht van degene, die de steiger heeft laten bouwen.

Wegnemen van stellingmateriaal uit een steiger om dit voor andere doeleinden of op een andere plaats te gebruiken, is verboden.Afbreken van steigers
De opdrachtgever voor de bouw van een steiger, dient tevens de opdracht te verstrekken voor het afbreken hiervan.

Het afbreken van een steiger dient zo spoedig mogelijk na verloop van de werkzaamheden te worden gedaan.

Voordat met het afbreken van de steiger wordt begonnen, dient de groene label te worden verwijderd en te worden ingeleverd bij de coördinator.

Het is verboden werkzaamheden te verrichten op een steiger, die reeds gedeeltelijk is afgebroken. Een uitzondering hierop vormen werkzaamheden, die planmatig worden uitgevoerd in combinatie met de systematische afbouw van de steiger.

Auteur: drs. Richard Winter