/ Home / Wizard / Calamiteitenplan  


Wizard: Opstellen calamiteitenplan

Stap 1: Analyse van de risico’s

Om een goed beeld te verkrijgen van de risico’s op de werkplek dient u de risico's te inventariseren met de nadruk op de (brand)veiligheid in uw bedrijf. Over het algemeen zal de risico-analyse gevolgd worden door een lijst met knelpunten. Vervolgens dient men aan te geven hoe deze knelpunten opgelost gaan worden. De mate van opheffen van de knelpunten is van zeer groot belang voor de verdere uitvoering van het bedrijfsnoodplan.

Blijken bijvoorbeeld rookwerende afscheidingen niet of nauwelijks te werken, dan zal een horizontale ontruiming geen zin hebben.


Ga door naar stap 2 >>www.ajaxfire.nlGo to www.ajaxfire.nl