/ Home / Veilig werken en inspecties / Inspectie arbeidsmiddelen en installaties / Inspectie hijsgereedschap / Artikelen  

Aanwijzingen hijswerkzaamheden
signalering

De richtlijn 92/58/EEG veiligheids- en gezondheidssignalering stelt eisen aan bijvoorbeeld verbods-, gebods, waarschuwingsborden, etc. lees meer >>

Daarnaast beschrijft deze richtlijn ook de betekenis van de aanwijzingen die de 'aanpikker' bij hijswerkzaamheden aan de machinist moet geven.

start: om het begin van een commando aan te duiden

stop: om een beweging te onderbreken of te beëindigen

einde: om de werkzaamheden stop te zetten

hijsen: om een last te doen ophijsen

vieren: om een last te doen vieren

verticale afstand

vooruit of achteruit
Achteruit Handpalmen naar binnen en beweging naar het lichaam toe betekent achteruit
Vooruit Handpalmen naar buiten en beweging van het lichaam af betekent vooruit.

naar rechts

naar links

horizontale afstand

Noodstop, gevaar.

Attached files:

Image89.gif
Image89.gif
Image90.gif
Image91.gif
Image92.gif
Image93.gif
Image94.gif
Image95.gif
Image96.gif
Image97.gif
Image97.gif
Image98.gif
Image99.gif