/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Machinerichtlijn / Documentatie  

Inleiding documentatie
documentatie

Het product dat wordt geleverd bestaat uit de machine, een gebruiksaanwijzing en een verklaring van overeenstemming. Machine en gebruiksaanwijzing zijn op basis van de machine richtlijn dan ook onverbrekelijk aan elkaar verbonden.

Bij alle producten en halffabrikaten, die onder de machine richtlijn vallen, moet een gebruiksaanwijzing worden meegeleverd. Deze moet zijn opgesteld in de oorspronkelijke taal (van de fabrikant of Europese importeur) en in een van de officiële talen van het land waarin wordt geleverd (voor u Nederlands). In de praktijk blijkt men zich slecht aan dit aspect van de richtlijnen te houden. Ook zijn gebruiksaanwijzingen bar slecht, waardoor de gebruiker onnodige risico's loopt. Bij toeleveringen is het verstandig de gebruiksaanwijzing van uw toeleverancier integraal op te nemen in uw gebruiksaanwijzing. In alle andere gevallen (ook bij het overtypen op uw briefpapier) bent u verantwoordelijk voor de tekst!

De machinerichtlijn eist de meelevering van een gebruiksaanwijzing in de taal van het land waar de machine is gemaakt en een vertaling daarvan in een van de officiële talen van het land van levering. Ook als de company-taal Engels is, zal in Italië een Italiaanse handleiding moeten worden geleverd. De klant kan wel eisen dat ook een Engelse handleiding wordt meegeleverd, doch hiertoe is de ondernemer, op basis van de machine richtlijn, niet verplicht.Auteur: Ing. W. Verwoerd