/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / PBM's / PBM's  

Valbeveiliging

Bij werkzaamheden op hoogte waar valgevaar bestaat is het niet altijd mogelijk de werkplek afdoende te beveiligen. Als na een gedegen afweging een duidelijke beveiliging van de werkplek redelijkerwijze niet haalbaar is, moeten er valbeveiligende middelen worden gebruikt. De wet schrijft dit voor vanaf een hoogte van 2,5 meter.

Bij het vallen van hoogte bestaan zeer grote risico's. Zelfs bij vallen van geringe hoogte doen zich ongevallen voor met blijvende invaliditeit of dodelijk gevolg. Wanneer zich een incident voordoet en een vrije val plotseling door een valbeveiliging wordt gestopt, kan een vanggordel ernstige inwendige kwetsuren veroorzaken. Een vanglijn moet daarom altijd zo hoog mogelijk worden bevestigd.
Harnasgordel voorzien van schouder en beenbanden
De lijfband is voorzien van vast aangebrachte schouderbanden, beenbanden en een zitband. Bij een val worden de krachten goed door het lichaam opgevangen waardoor het risico op letsel klein is. De verbindingslijn moet zijn voorzien van een valdemper of shockabsorber. Harnasgordels moeten een CE-markering hebben.


Valstop apparaat
Valstopapparatuur wordt toegepast als een veilige daling niet mogelijk is zoals het werken boven de weg, spoorrails en dergelijke. Ze zijn goed bruikbaar als een ruimere bewegingsvrijheid nodig is. Het apparaat bestaat uit een huis en trommel met een stop en terugloopmechanisme. De lijn die aan de D-ring van een harnasgordel wordt bevestigd blijft automatisch strak staan. Het gebruik hiervan is uitsluitend toegestaan in combinatie met een harnasgordel.


De remchute
Een remchute is een zelf terug spoelend afdaalapparaat waarvan de kabellengte 15 of 40 meter is. Hiermee kan men zich verticaal verplaatsen waarbij de lijn gespannen blijft. Bij een val wordt de snelheid afgeremd. Zorg er voor dat de verbinding tussen persoon en apparaat zoveel mogelijk loodrecht is, anders bestaat er gevaar voor letsel bij het ongewenste rondslingeren na een val.


De non-chute
Bij een val remt de non-chute eerst de val af en blokkeert daarna. De non-chute is zelf terug spoelend waardoor de lijn tussen gebruiker en apparaat nooit langer is dan nodig. De non-chute wordt gebruikt in combinatie met een harnas-gordel.

Gebruik en onderhoud
- Voor gebruik steeds controleren op gebreken.
- Lijnen en toebehoren nooit voor andere doeleinden gebruiken.
- Ophangpunten zoveel mogelijk loodrecht boven de gebruikers aanbrengen.
- Valbeschermingsmiddelen zorgvuldig onderhouden, reinigen en opslaan.

- Na een val moeten de veiligheidsgordel en het harnas vernietigd worden.Periodieke controle
De valbeveiligingsmiddelen dienen minstens eenmaal per jaar te worden gecontroleerd.CE-markering
Alle valbeveiligingsapparaten dienen voorzien zijn van een CE-markering, let daar op bij inkoop. De CE-markering geeft aan dat het apparaat aan de essentiele veiligheidseisen voldoet en dus gebruikt mag worden.
Auteur: drs. Richard Winter