/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Oppervlakte gebouwen en werkplekafmetingen  

NEN 1824 oppervlakte werkplekken etc.

In kantoren komen we steeds vaker flexibele werkplekken tegen, krijgen we steeds vaker te maken met wisselwerkplekken, etc.. De nieuwe norm NEN 1824 houdt hier rekening mee. Ging de 'oude' norm nog uit van (vaste) basiswerkplekken die uit minimaal 8 vierkante meter moest bestaan, in de nieuwe norm komen we dit begrip niet meer tegen. In de nieuwe situatie moet u een optelsom maken van onderdelen die er op een werkplek aanwezig zijn. Is er op een werkplek een plat beeldscherm: 1 vierkante meter, de medewerker is goed voor 4 vierkante meter. Als er ook nog een al dan niet verrijdbare ladenkast aanwezig is op de werkplek komt er nog eens 1 vierkante meter bij, etc.

Na deze optelsom dient u nog rekening te houden met een aantal factoren die alsnog een nadelige invloed kunnen hebben op het welzijn, e.d. van de werknemer. Als dit het geval is moet de ruimte als nog ruimer worden bemeten.NEN 1824
In deze norm staat dat de afmetingen zodanig moeten zijn dat de werknemer zijn werkzaamheden veilig en zonder nadelige gevolgen voor welzijn en gezondheid kan uitvoeren. Eveneens moet de werknemer kunnen beschikken over voldoende bewegingsruimte, en als dit niet mogelijk is moet er in de nabijheid van de werkplek een andere open of besloten ruimte aanwezig te zijn waar wel voldoende bewegingsruimte is.De verschillende afmetingen zijn vastgelegd in NEN 1824

De afmetingen zijn:

Minimumoppervlakte voor de medewerkers
4 vierkante meter voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag wordt gebruikt, inclusief kantoorwerkstoel en circulatieruimte op de werkplek.

Minimumoppervlakte kantoorwerktafel
* 1 vierkante meter voor een werkplek met plat beeldscherm
* 2 vierkante meter voor CRT-beeldscherm
* 1 vierkante meter voor een lees/schrijfvlak
* 2 vierkante meter voor een vlak voor uitleg van tekeningen
* 1 vierkante meter voor elke vrijstaande of verrijdbare (laden)kast

Minimumoppervlakte vergaderruimte
* 2 vierkante meter per persoon


Voorbeeld

Een eenpersoons werkplek bestaat uit:
1 medewerker: 4 vierkante meter
1 ladenkast: 1 vierkante meter
1 lees/schrijf ruimte: 1 vierkante meter
1 (diepe) monitor: 2 vierkante meter
Totaal oppervlakte van deze werkplek moet minimaal 8 vierkante meter bedragen.

Zes persoonskamer
6 medewerkers (6 x 4 vierkante meter)
6 flatsreen monitoren (6 x 1 vierkante meter)
6 lees/schrijfvlakken (6 x 1 vierkante meter)
2 kasten (2 x 1 vierkante meter)
1 vergadervoorziening voor 10 personen (10 x 2 vierkante meter)
Totaal oppervlakte: 58 vierkante meter


Voldaan aan de afmetingen en toch te krap bemeten?
Na het bepalen van het aantal vierkante meters bent u er nog niet. Ook al voldoet de werkplek aan het aantal vierkante meters van de norm dan kan het zijn dat de ruimte toch te 'krap bemeten' is. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:
* Verblinding door directe lichtinval door ramen, maar ook door lichtarmaturen.
* Spiegeling van ramen, armaturen of lichte oppervlakten.
* Warme of koude straling vanaf de ramen.
* Ventilatieroosters, luchtstromen, airconditioners.
* Lawaai.

U zult dan de afmetingen aan moeten passen.
Auteur: drs. Richard Winter