/ Home / Wizard / Calamiteitenplan / Onderwerpen  

Voorbeeld instructie blusmiddelen
voorbeeld instructie

Voorbeeld Instructie blussen

Blusstoffen en hun werking:

Water Water is een natuurlijke tegenhanger van vuur. Voor het blussen van brand is het zeer effectief, omdat het gemakkelijk veel warmte op neemt. Water is echter niet geschikt voor het blussen van elektrische en vloeistof branden.

Waterdamp De bluswerking van waterdamp of te wel stoom berust op de verdringing van de aanwezige zuurstof. Stoom kan alleen gebruikt worden in besloten ruimten

Schuim De bluswerking van schuim berust op verhindering van toetreding van zuurstof tot de brand. Het schuim moet als een deken over de vuurhaard worden heen gelegd. Geschikt voor vloeistofbranden.

Zand Zand is onder bepaalde omstandigheden een zeer effectieve blusmiddel. De werking berust deels op het verminderen van de brandbaarheid van een vloeistof doordat deze door het zand wordt opgenomen.

Bluspoeder Bluspoeder bestaat uit een dubbelkoolzure soda gemengd met krijt. D.m.v. koolzuurgas wordt het poeder verstoven. De poederwolk gedragen door het Koolzuurgas is in staat om de vlammen te verdrijven.

Koolzuursneeuw Koolzuursneeuw heeft een zeer lage temperatuur -81 C. Het uitstromende gas neemt de sneeuw mee er ontstaat een gaswolk die de brand omhult.


Verbrandingsproces:
Verbranding is het zich ontbinden van een stof met zuurstof onder afgifte van warmte en vorming van een nieuwe stof of stoffen. Voor verbranding met vuur verschijnselen zijn drie factoren die steeds gelijktijdig optreden noodzakelijk:
A : Brandbare stof.
B : Zuurstof.
C : Ontbrandingstemperatuur.

De verbranding houdt op zodra een van deze factoren wordt weggenomen.


www.maarsgroup.comGo to www.maarsgroup.com