/ Home / Veilig werken en inspecties / NEN 3140 / Personen / Personen  

Installatieverantwoordelijke
NEN 3140 personen

De installatieverantwoordelijke zal onder andere moeten bepalen:
1. De mate van veiligheid van de elektrische installatie
2. Formuleren van eisen bij uitbreiding van de installatie
3. De uit te voeren inspecties en de frequentie van inspectie

De installatieverantwoordelijke dient bekend te zijn met de elektrische gevaren in de organisatie en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Ook voor personen die hem ter beschikking zijn gesteld.


Opleidingsniveau Installatieverantwoordelijke
De Installatieverantwoordelijke moet kennis van de elektrotechniek bezitten op tenminste het niveau van een middelbare vakopleiding in de energietechniek. Ook kan worden volstaan met een gelijkwaardig kennisniveau.

In een aantal gevallen kan een Vakbekwaam persoon worden aangewezen als Installatieverantwoordelijke. Dit kan in gedeelten van installaties of als er sprake is van een overzichtelijke installatie. In deze gevallen mag een vakbekwaam persoon ook als installatieverantwoordelijke worden aangewezen.

Voorbeelden van overzichtelijke installaties zijn installaties waarbij:
* Geen terugvoeding mogelijk is
* Geen parallelschakeling aanwezig is
* Geen noodstroom systemen zijn opgenomen

Onder vakbekwame personen wordt in dit verband verstaan, zij die kennis hebben van elektrotechniek op het niveau van tenminste een lagere vakopleiding in de energietechniek dan wel een gelijkwaardig kennisniveau.


Auteur: A. de Blaauw