/ Home / Veilig werken en inspecties / Inspectie arbeidsmiddelen en installaties / Inspectie medische ruimten / Metingen  

Impedantie aardpunt en object
metingen medische ruimten

Impedantie tussen centraal aardpunt en het object is < 0,1


Gezien het lage meetbereik van deze meting (0,1) is een M5010 of een Profitest 0100SII niet geschikt, deze beide instrumenten hebben in dit lage meetbereik een te slechte nauwkeurigheid. Er zal hier een meetinstrument met een laag meetbereik voorzien van een eigen voeding voor nodig zijn. Er is een meetinstrument nodig die de meting uitvoert met een meetstroom groter als 2 Ampère, waarbij deze meetstroom een frequentie heeft van 50 Hz.


Hiervoor kunt u de Profitest 204 te gebruiken.
Dit meetinstrument gebruikt een teststroom van 10 Ampère met een open klemspanning van 12 Vac / 50 Hz. Het nominale meetbereik ligt tussen 0,01 en 0,33 . Het autorange meetbereik heeft een maximum van 25 . De grenswaarde 0,1 is instelbaar. Ook de meettijd (2 seconden volgens NEN 3134) is instelbaar. Een weerstand van 0,0635 moet kunnen worden gemeten.
Met dank aan ABB.


Attached files:

ohm.gif