/ Home / Veilig werken en inspecties / Inspectie arbeidsmiddelen en installaties / Inspectie blustoestellen  


Inspectie draagbare blustoestellen

Inspectie blusmiddelen

Verplichting van inspectie blusmiddelen staat in het bouwbesluit 2012 artikel 6.31 en dan lid 4 en tevens in de Staatcourant 327

 

Artikel 6.31. Blustoestellen

 • 1 Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.
 • 2 Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.
 • 3 Elke hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een draagbaar brandblusapparaat.
 • 4 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

 

 

Een en ander is ook vermeld in de Staatscourant 327 

 

Artikel 2.4.2 Blusmiddelen en draagbare en verrijdbare blustoestellen

 • 1. Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.
 • 2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag, in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.
 • 3. Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559: 2001, inclusief wijzigingsblad A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens wettelijk voorschrift aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd

 

 

NEN 2559
Deze norm behandelt voornamelijk het onderhoud van draagbare blustoestellen te weten;

 • Poederblussers van 2 t/m 12 kg
 • Schuimblussers van 2 t/m 9 liter
 • Co2 blussers van 2 en 5 kg


Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in draagbare blustoestellen met permanente druk en drukpatroon apparaten. Voor verrijdbare blustoestellen vanaf 10 kg wordt momenteel een nieuwe norm ontwikkeld die zeer veel zal lijken op de NEN 2559. De norm behandeld de verschillende onderhoudsintervallen en de verrichtingen die ten minste dienen te worden uitgevoerd tijdens deze controle, ook geeft de norm een maximale levensduur voor blustoestellen aan van 20 jaar.Waaruit bestaat de inspectie

 • Visuele inspectie van blustoestel op beschadigingen, deuken en roestvorming.
 • Controle van slang en spuitmond
 • Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur
 • Controle van gangbaarheid verzegeling
 • Controle van druk via de manometer en externe drukmeting
 • Controle van inslagmechanisme (alleen patroon apparaten)
 • Controle van patroon (alleen bij patroon apparaten)
 • Controle op afdichtingen
 • Controle van gewicht (Co2 blussers)
 • Controle van inslag stoomwezen (Co2 blussers)
 • Controle van leeftijd blustoestel
 • Demontage/montage van blustoestel
 • Aanbrengen keuringsstickers

Gebruikerscontrole
U als gebruiker dient periodiek een routine controle uit te voeren doormiddel van een visuele controle op de volgende punten:

 • Of het blustoestel op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is
 • Vrij en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de voorkant
 • Of het blustoestel is voorzien van leesbaar gebruikershandleiding en onderhoudsetiketten.
 • Gebruiksklaar is, te controleren doormiddel van b.v. de drukmeter.
 • Is voorzien van verzegeling en of deze niet is verbroken.Onderhoudsetiketten
Op het draagbare blustoestel dient een keuringsetiket te zitten met betrekking tot het jaarlijks onderhoud, dit etiket bevat de volgende informatie:

 • Naam van het onderhoudsbedrijf
 • Verwijzing naar de norm
 • Nummer van de onderhoudsmonteur
 • Goedgekeurd, afgekeurd of hervult
 • Maand en jaar van controle
 • Maand en jaar van eerst volgende controle


Ook dient het etiket voor houdbaarheid/vervanging van de blusstof op de blusser aanwezig te zijn die de volgende informatie verstrekt:

 • Naam onderhoudsbedrijf
 • Maand en jaar van hervullen
 • Na het 10 jarig onderhoud komt er nog een grootonderhoud/revisie sticker op de blusser met de volgende informatie;
  • Naam onderhoudsbedrijf
  • Maand en jaar van groot onderhoud of revisie


Tevens dienen blustoestellen een niet uitwisbare productiedatum te hebben en de CE markering.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de brandveiligheid gewaarborgd blijven, dat houd afhankelijk van het brandgevaar in dat er slechts een beperkt aantal blussers tegelijk buiten werking mogen zijn. Daartoe dienen vervangende blussers voor te worden geplaatst.

 

Met dank aan Tonnie de Jonge