/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Richtlijn Pleziervaartuigen / Relatie met...  

Relatie met productaansprakelijkheid
pleziervaartuigen

Wanneer een vaartuig voldoet aan de Richtlijn Pleziervaartuigen, betekent dat niet dat de fabrikant geen risico van product aansprakelijkheid meer draagt. Immers, voldoen aan de Richtlijn Pleziervaartuigen betekent dat het vaartuig aan essentiële eisen voldoet. Dat betekent dat een minimum veiligheidsniveau is bereikt. Niet alle gevaren zijn echter uitgebannen. Het voldoen aan de Richtlijn Pleziervaartuigen levert echter in dit verband wel enige voordelen op. Allereerst is het risico van product aansprakelijkheid kleiner, omdat aan minimum veiligheidseisen in ieder geval wordt voldaan. Ten tweede kan het hebben van een technische documentatie voordelig zijn. Hiermee kan worden aangetoond dat de fabrikant zorgvuldig is geweest. Bovendien kan hiermee, wanneer er twijfel bestaat over de oorzaak van een ongeluk, worden aangetoond in welke configuratie het vaartuig destijds door de fabrikant is afgeleverd. Latere (gevaarlijke) verbouwingen kunnen dan voor rekening van de gebruiker gebracht worden.


Auteur: Ing. W. Verwoerd