/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Richtlijn Pleziervaartuigen / Relatie met...  

Relatie met de machinerichtlijn
pleziervaartuigen

De machinerichtlijn is niet van toepassing op pleziervaartuigen, en wel omdat daar een aparte richtlijn voor is. Dit neemt niet weg dat op sommige onderdelen van pleziervaartuigen de machinerichtlijn wel van toepassing kan zijn. Zo kunnen scheepsmotoren wel onder de werking van de Machinerichtlijn vallen.
Nadere informatie over de diverse aspecten van de machinerichtlijn zijn elders op deze website te vinden.

In grote lijnen is het zo dat machines die bij het schip als zodanig horen, niet onder de Machinerichtlijn vallen. Een goed voorbeeld hiervan is de vast ingebouwde boegschroef installatie. Machines die wel bij het vaartuig horen, maar even goed ergens anders zelfstandig moeten kunnen functioneren, vallen daarentegen wel onder de werking van de machinerichtlijn. Voorbeelden hiervan zijn standaardlieren en sommige takel installaties. Deze kunnen zonder aanpassingen aan wal worden geplaatst en daar op een zelfde wijze als aan boord functioneren.

Het Europese comité dat antwoord geeft op vragen over de machinerichtlijn heeft bepaald dat buitenboordmotoren onder de werkingssfeer van de machine richtlijn