/ Home / Nieuwsbrieven / artikelen  

Inspectie hijdgereedschappen

De eigenaar en/of gebruiker van hijs- of hefgereedschap dient er zorg voor te dragen dat het materieel tijdens het gebruik veilig is en blijft. Risico’s met betrekking tot de veiligheid moeten tijdig worden vastgesteld en geminimaliseerd. Periodieke keuring van het materiaal is onderdeel van deze verantwoordelijkheid. Deze keuring kan gedaan worden door middel van een visuele inspectie en/of een beproeving.

 

 

Een visuele beoordeling is niet altijd voldoende om te kunnen beoordelen of hijs- en hefmiddelen in een dusdanige staat zijn om veilig te kunnen worden gebruikt. Hiertoe dient de beproeving op de trekbank. Bij de trekproef wordt het materiaal beproefd door middel van een gecontroleerde overbelasting om de staat van het materieel zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inspecteren. Deze overbelasting moet minstens 10 seconden tot maximaal 15 minuten, afhankelijk van het soort hijs- en hefmateriaal, vast worden gehouden om een goed beeld te kunnen krijgen van de staat waarin het materiaal verkeert.

 

 

Gebreken die bij een visuele inspectie over het hoofd zijn gezien, kunnen door middel van deze beproeving aan het licht komen. De beproeving heeft geen negatief effect op de kwaliteit en levensduur van het materiaal. Nadat het materieel is beproefd, wordt deze grondig geïnspecteerd. Middelen die geen identificatie (zoals werklast en fabrikant) meer hebben, slijtage, uitwendige beschadigingen en/of blijvende vervormingen vertonen worden afgekeurd. De afgekeurde middelen worden vervolgens gerepareerd of vervangen voor een nieuw product.

 

 

Met dank aan de Technische Hijsunie

 

 

 Attached files:

L1090802.JPG
LogoTHU.png
20160621_110051.jpg
IMG_20140603_125909.jpg